Inspekcyjne raporty

EQUALSW grudniu 2017 r. Bloomsbury International został sprawdzony przez EAQUALS (doskonałość w edukacji językowej) i otrzymał bardzo dobry raport.

ISIWe wrześniu 2016 roku szkoła Bloomsbury International po raz kolejny otrzymała od ISI najwyższe oceny! Chcielibyśmy złożyć podziękowania stale wspierającym nas kursantom, specjalistom i sumiennym partnerom, nad wyraz oddanym nauczycielom oraz naszemu znakomitemu zespołowi –

za wytrwałe dążenie do perfekcji na polu kształcenia i usług kierowanych do uczniów, potwierdzonej w ramach ostatniej kontroli ISI.

Sprawozdanie z ostatniej kontroli ISI szczodrze chwali Bloomsbury International pod każdym względem: od jakości nauczania i struktury kursów, przez osiągnięcia uczniów, po zapewniane kursantom wsparcie socjalne i wychowawcze, udostępniane obiekty i inne aspekty. Dumą napawa nas w szczególności fakt, iż w trakcie kontroli uczniowie wyrazili wobec ISI ogromne zadowolenie z reprezentowanego przez szkołę poziomu. Kontrolerzy ISI po raz kolejny docenili jakość relacji między naszymi kursantami i zespołem Bloomsbury.

Aby zapoznać się z całym sprawozdaniem, kliknij poniższe łącze.

Streszczenie raportu ISI 2016:

System nauczania jest DOSKONAŁY.

Jakość oferowanych usług jest DOSKONAŁA.

Jakość dostępnych programów, nauczanie I osiągnięcia studentów są DOSKONAŁE.

Nauczyciele posiadają DOSKONAŁĄ wiedzę tematyczną.

Bezpieczeństwo I dobro studentów jest DOSKONAŁE.

Związek pomiędzy studentami a kadrą szkoły jest DOSKONAŁY.

Dbanie o bezpieczeństwo studentów poniżej 18 roku życia jest DOSKONAŁE.

Zarządzanie szkołą jest DOSKONAŁE.

Postęp językowy studentów jest DOSKONAŁY.

Studenci uzyskują DOSKONAŁE wyniki w umiejętnościach takich jak czytanie ze zrozumieniem, pisownia, słuch i mowa.

Procedura rekrutacji nowych członków zespołu jest DOSKONAŁA.

Weryfikacja zdobytej wiedzy studentów jest DOSKONAŁA.

Ogólna dostępność kursów jest DOSKONAŁA.

Wyniki naszych studentów przystępujących do egzaminów są DOSKONAŁE.

Metody komunikowania się kadry są DOSKONAŁE.

Relacje pomiędzy studentami są DOSKONAŁE.

Organizacja zakwaterowania u rodzin goszczących jest DOSKONAŁA.

Pomoc dostępna dla kadry jak i zarządu jest DOSKONAŁA.

Dodatkowe materiały edukacyjne dostępne dla studentów są DOSKONAŁE.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu!

Pinterest
Summer Promotion 2019
Prices
Wakacyjna szkola
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation