Teftiş Raporları

ISI2016 Eylül ayında Bloomsbury International ISI'den yine en yüksek beğeniyi elde etti! Son ISI denetiminin de gösterdiği gibi, bizi her zaman destekleyen öğrencilerimize, profesyonel ve çalışkan ortaklarımıza, kendisini adamış öğretmenlere ve birinci sınıf ekibimize, eğitim ve öğrenci hizmetlerinde daima en iyi olmak için çalıştıkları için teşekkür etmek istiyoruz.

En son ISI denetim raporu Bloomsbury International'ı, öğretim kalitesinden ders tasarımı ve öğrenci başarısına, öğrenci refahı, pastoral destek, okul tesislerine kadar ve daha fazlası için her alanda son derece yoğun biçimde takdir etmektedir.

Öğrencilerimizin son denetim sırasında ISI'ye okulumuz hakkında büyük memnuniyetlerini dile getirdiklerini öğrenmiş olmaktan özellikle gurur duyuyoruz. Öğrenciler ve Bloomsbury ekibi arasındaki yakın ilişki ISI müfettişleri tarafından bir kez daha kabul edilmiştir.

Aşağıdaki linki tıklayarak raporun tamamını okuyabilirsiniz:

ISI 2016 Sonucunun Özeti:

“Öğretim Olağanüstü

“Kalite Mükemmel

“Müfredatın kalitesi, öğretmenlerin ve öğrencilerin başarısı Mükemmel

“Öğretmenler Mükemmel konu bilgisine sahipler

“Öğrencilere olan ilgi ve dikkat Mükemmel

“Öğrencilere olan pastoral destek Mükemmel

“18 yaş altında olan öğrencilerin korunması için yapılan düzenlemeler Mükemmel

“Yönetim, liderlik ve idarenin başarısı Mükemmel

“Öğerncilerin gelişim takibi Mükemmel

“Gelişim ve başarı Mükemmel

“Öğrenciler yeni bilgilere ulaşabilimesi ve dört faklı alanda okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanında yetenek kazanmaları Mükemmel

“Personel iş alım işlemi Mükemmel

“Öğrencilerin değerlendirmesi Mükemmel

“Öğrenciler sunulan müfredat Mükemmel

“Öğrencilere sunulan kursların çeşitliliği ile Mükemmel gelişim imkanları sunmaktadır

“Sınavlara giren öğrencilerin sonuçları Mükemmel

“Okulun sağlık, güvenlik ve emniyet için düzenlemeleri Mükemmel

“Sağlık ve güvenlik politikaları ve prosedürleri Mükemmel

“Personel arasındaki iletişim Mükemmel

“Personel ile öğrenci arasındaki iletişim Mükemmel

“Öğrenciler arasındaki iletişim Mükemmel

“Aile yanında konaklama ayarlamaları Mükemmel

“Yönetime ve denetim Mükemmel

“Öğrencilere ve personele sunulan destek Mükemmel

“Eğitim ve öğretim kaynakları Mükemmel

“Yönetim yapıları ve sorumlulukları Mükemmel

“Öğrencilerin ve personelin düşündüklerini ifade etmeleri için Mükemmel imkanlar sunulmakta”

“Personelin kendisini geliştirmesi için Mükemmel imkanların sunulmakta”

“Kalite güvencesi Mükemmel

“Sağlanan bilgi Mükemmel

Bloomsbury International devam eden başarısına katkısı olan herkesin desteğinden dolayı takdir etmektedir.

 

EQUALSBloomsbury International 2013 yılının Mart ayında EAQUALS tarafından teftiş edildi ve son derece iyi bir rapor aldı. EAQUALS müfettişlerinin raporunun özetini aşağıdan okuyabilirsiniz.

“2013 yılının Mayıs ayında EAQUALS tarafından teftiş edilen Bloomsbury International EAQUALS akreditasyonu için gereken yüksek standartları karşılamaktadır. Öğretim, ders programları, desr organizansyonu, öğretim kaynakları, ölçeme değerlendirme sistemlerinin tamamı yiksek kalitededir. Kurumun müşteri ve çalışanlarının menfaatlerini korumak ve memnuniyetlerini sağlamak konusunda olağan üstü bir çaba gösterdiğine ve kurum tarafından yapılan tanıtım etkinliklerinin doğruyu ve gerçeği yansıttığına karar verilmiştir.”

Pinterest

Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation