Szkola i dobro

english school london Students

Please take a look at our document “Stay Safe in London”

Dobro studenta w Bloomsbury International

Bloomsbury International szanuje wychowawczy i akademicki dobrobyt studentów jako będąc najważniejsze znaczenie w profesjonalnej praktyce. Popiera dobro i bezpieczeństwo studentów cały czas gdy zapewnienia , ze szkolne reguły sa przestrzegane i opieka nad studentami jest ciągle utrzymywana.

Bloomsbury International ma obowiązek opieki nad wszystkimi studentami , włączając zabezpieczenie, ocena ryzyka, zdrowie i bezpieczeństwo , ochrona przeciwpożarowa , dokumentacja, procedury nieobecności i współpraca z agencjami z zewnątrz.

Jest to polisą Bloomsbury International , by chronić młodych ludzi uczęszczających na kursy ,przed psychicznym , seksualnym lub emocjonalnym uszczerbkiem. Bloomsbury International podejmie odpowiednie kroki do zapewnienia , ze podczas właściwych procedur i szkoleń , młodzi ludzie mogą uczyć się w bezpiecznym środowisku. Zdajemy sobie sprawę , ze bezpieczeństwo i opieka wszystkich studentow , niezależnie od ich wieku , płci , niepełnosprawności ,kultury , pochodzenia , koloru , religii lub wierzeń , socjalnego statutu lub orientacji seksualnej jest istotne i maja prawo do protekcji od szkoły .

Bloomsbury International aktywnie dąży do:

 • Kreowania bezpiecznego i przyjaznego środowiska w szkole, gdzie studenci mogą mieć zabawę , rozwijając swoje umiejętności Języka Angielskiego i zyskać pewność w używaniu Angielskiego jako drugiego języka .
 • Pomocy i zachęty członków personelu do realizacji szkolnych polis , pomagając im zrozumieć , ze zabezpieczenie jest odpowiedzialności wszystkich ,nie tylko kierownictwa.
 • • Zapewnienie , ze Bloomsbury International funkcjonuje na najwyższych możliwie standardach bezpieczeństwa i jest gotowa do weryfikacji sposobów pracy do wcielenia najlepszych praktyk.

Będziemy:

 • Traktować wszystkich studentow z respektem i celebrować ich osiągnięcia.
 • Uważnie rekrutować i wybierać wszystkich pracowników , kontraktorów ,wolontariuszy.
 • Odpowiadać szybko i stosownie na wszystkie skargi i obawy dotyczące słabych praktyk.

Bloomsbury International Podręcznik Studenta

Nasz podręcznik jest dostępny dla informacji na temat szkoły i Twojego pobytu w Londynie , ponieważ chcemy być pewni , ze Twój pobyt jest bezpieczny i przyjemny.

  Nasz podręcznik zawiera: english school Student Handbook
 • Usługi dla studentow
 • Co zrobić , kiedy masz problem
 • Reguły i informacje
 • Sprawy zdrowotne
 • Prawo i kwestie prawne
 • Personalne bezpieczeństwo
 • Wiza , pozwolenia na prace , kwestie imigracji
 • Zycie w Londynie
 • Co robić w Londynie
 • Pomocnicze strony internetowe

Kliknij tutaj po podręcznik dla studenta.

Zabezpieczenie
Bloomsbury ma zabezpieczające polisy na miejscu , by zapewnić bezpieczeństwo dobra podatnych dorosłych i studentow poniżej 18 roku.

Fizyczna niepełnosprawność
Nasza szkola nie ma dostępu dla użytkowników wózków inwalidzkich lub tych którzy maja problemy z korzystaniem ze schodów.

Specjalna potrzeba w nauce
Proszę skonsultuj się z nami uprzednio , jeśli masz specjalne potrzeby w nauce. Czasami możemy pomoc studentom którzy maja problemy ze wzrokiem lub słuchem , ale nasze kursy nie sa dostosowane dla tych , którzy sa kompletnie niewidomi lub bardzo głusi.

Proszę powiedz nam z uprzedzeniem , jeśli jesteś dyslektykiem . Jeśli planujesz podejść do egzaminu możemy zrobić specjalna aranżację .

Problemy ze zdrowiem psychicznym
Nie możemy zaakceptować tych z widocznymi problemami zdrowia psychicznego. Jeśli masz wątpliwości , proszę skonsultuj się z nami przed zapisaniem siebie lub innych z historia jakichkolwiek problemów zdrowia psychicznego , otóż możemy doradzić.

Kliknij tutaj , by przeczytać Bloomsbury International polisy w pełni.

Pinterest
Summer Promotion 2019
Prices
Wakacyjna szkola
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation