Ellenőrzési beszámolók

ISI2016 szeptemberében a Bloomsbury International újra megkapta az ISI legmagasabb elismerését! Szeretnénk köszönetet mondani mindig segítőkész hallgatóinknak, szekembereinknek és szorgalmas partnereinknek, az igazán elkötelezett tanároknak és első rangú csapatunknak, akik mindig arra törekszenek, hogy a legjobbak legyenek az oktatási és a hallgatói szolgáltatások terén - ahogy ez be is bizonyosodott a legutóbbi ISI-ellenőrzés során.

A legfrissebb ISI vizsgálati jelentés minden területen hangsúlyozottan és széles körűen dícséri a Bloomsbury Internationalt; a tanítás minőségétől, a kurzusok tervezésétől a hallgatói jóléten át a lelkipásztori támogatásig, az iskolai létesítményekig és így tovább. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy diákjaink is nagyfokú megelégedettséggel nyilatkoztak iskolánkról az ISI legutóbbi ellenőrzése során. A szoros kapcsolat, amely a hallgatók és a Bloomsbury csapata között kialakult, ismét kivívta az ISI ellenőreinek elismerését.
A jelentés teljes szövege olvasható az alábbi linkre kattintva:

ISI 2016 Eredmények összefoglalója:

“A tanítás KIEMELKEDŐ.”

“A minőség KIVÁLÓ.”

“A tananyag, a tanítás és a tanulói eredmények KIVÁLÓAK.”

“A tanárok tantárgyi ismeretei KIVÁLÓAK.”

“A tanulók biztonsága és általános állapota KIVÁLÓ.”

“A tanulók lelkipásztori támogatása KIVÁLÓ.”

“A 18 éven aluli tanulók védelme érdekében tett intézkedések KIVÁLÓAK.”

“Az irányítás, vezetés és menedzsment hatékonysága KIVÁLÓ.”

“A tanulói teljesítmény követése KIVÁLÓ.”

“A haladás és elsajátítás KIVÁLÓAK.”

“A tanulók képesek új ismereteket szerezni, és KIVÁLÓAN haladnak az olvasás, írás, hallott szöveg értése és beszéd készségének elsajátításában.”

“A munkatársak felvételének eljárásai KIVÁLÓAK.”

“A diákok értékelése KIVÁLÓ.”

“A kurzusok anyagainak és tanrendjének megfelelősége KIVÁLÓ.”

“Az elérhető kurzusok köre KIVÁLÓ haladási lehetőségeket biztosít a tanulóknak.”

“A vizsgákon részt vevő diákok eredményei KIVÁLÓAK.”

“Az iskolai egészség és biztonság érdekében tett intézkedések KIVÁLÓAK.”

“Az egészségügyi és biztonsági irányelvek és eljárások KIVÁLÓAK.”

“A munkatársak közötti kommunikáció KIVÁLÓ.”

“A munkatársak és a diákok kapcsolata KIVÁLÓ

“A diákok közötti kapcsolatok KIVÁLÓAK.”

“A helyi lakosoknál történő elhelyezési lehetőségek KIVÁLÓAK.”

“Az irányítás és felügyelet KIVÁLÓ.”

“A menedzserek és a munkatársak KIVÁLÓ támogatásban részesülnek.”

“A meglévő tanítási és tanulási segédanyagok KIVÁLÓAK.”

“A vezetőségi struktúrák és felelősségi körök KIVÁLÓAK.”

“A tanulóknak és munkatársaknak KIVÁLÓ lehetőségeik vannak nézeteik kifejtésére.”

“A munkatársak fejlesztésére KIVÁLÓ program működik.”

“A minőségbiztosítás KIVÁLÓ.”

“Az információnyújtás KIVÁLÓ.”

Nagyra becsüljük mindazokat, akik hozzájárulnak a Bloomsbury International folyamatos sikereihez. 

EQUALS2013 májusában a Bloomsbury International-t az EAQUALS (excellence in language education) felülvizsgálta és kiváló minősítést kapott. Az alábbiakban olvashatod az EAQUALS inspektorai által írt összefoglaló minősítést:

2013 májusában a Bloomsbury International-t az EAQUALS (excellence in language education) felülvizsgálta és megfelelt az EAQUALS általi minősítési szabályoknak. Az oktatás, a kurzusok programja, csakúgy mint a kurzusok szervezettsége, az oktatási források, a tesztek és az értékelések mind kiváló minősítést kaptak. Úgy találták, hogy az intézmény nagy figyelmet biztosít a kliensei és a dolgozói jólétére és minden, az intézmény által publikált adat pontos és az igazságnak megfelelő.

Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation