การขนส่งจากสนามบิน/สถานีขนส่ง

Airport / Station Transfer

เพื่อให้แน่ใจว่า การเดินทางสู่สหราชอาณาจักรของคุณ ปราศจากปัญหา เท่าที่จะเป็นไปได้ เราแนะนำให้คุณจองบริการขนส่งจากสนามบิน/สถานีขนส่งของเรา

เราจะจัดเตรียมรถโดยสารส่วนบุคคล ที่ได้รับการรับรองแล้ว เพื่อไปรับคุณจากสนามบิน หรือสถานีขนส่ง และนำคุณ รวมถึงสัมภาระ ไปส่งยังที่พักโดยตรง เรายังสามารถจัดเตรียมการขนส่ง กลับไปยังสนามบิน/สถานีขนส่ง ให้กับท่าน เมื่อต้องออกจากสหราชอาณาจักร

คุณสามารถดูค่าใช้จ่ายสำหรับบริการได้ ได้จาก หน้าค่าใช้จ่ายของเรา

ถ้าคุณเลือกที่จะเดินทางจากสนามบินไปยังที่พักเอง กรุณาใช้บริการวางแผนเดินทางของ เว็บไซต์การเดินทางในลอนดอน

Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation