โรงเรียน และสวัสดิการ

Students

Please take a look at our document “Stay Safe in London”

สวัสดิการสำหรับนักเรียน ที่โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่

โรงเรียนนานาชาติ บลูมสเบอรี่ คำนึงถึงชีวิตที่ดีของนักเรียน ทั้งในด้านความเป็นอยู่ และด้านการศึกษา เราถือว่า เรื่องนี้มีความสำคัญสูงสุด ในการดำเนินงานอย่างมืออาชีพของเรา เราส่งเสริมสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของนักเรียน ตลอดเวลาขณะที่อาศัย เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อกำหนดของโรงเรียน ได้รับการปฏิบัติตาม และการดูแลนักเรียน ถูกดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนนานาชาติ บลูมสเบอรี่ มีหน้าที่ดูแลนักเรียนของเราทุกคน ซึ่งหมายรวมถึง การคุ้มครอง การประเมินความเสี่ยง สุขภาพ และความปลอดภัย ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย เอกสาร กระบวนการลา และการประสานงานกับตัวแทนภายนอก

เหล่านี้เป็นนโยบายของโรงเรียนนานาชาติ บลูมสเบอรี่ เพื่อคุ้มครองผู้เรียน ที่สมัครเรียน ในหลักสูตรของโรงเรียน ทั้งในด้านร่างกาย ด้านเพศ และด้านอารมณ์ความรู้สึก โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ จะทำทุกขั้นตอนที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการ และการฝึกหัดที่สมควร เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้เรียนของเรา ได้รับการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เราเข้าใจว่า ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของนักเรียนทุกคน มีความสำคัญยิ่ง โดยไม่คำนึกถึงอายุ เพศ ภาวะทุพพลภาพ วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนาหรือความเชื่อ สถานะทางสังคม หรือสถานะทางเพศ และพวกเขาต้องได้รับสิทธิการปกป้อง จากทางโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ กระตือรือร้นที่จะ:

 • สร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย และน่าอยู่ในโรงเรียน ที่ซึ่งนักเรียนสามารถสนุกกับการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของพวกเขา และสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ จนสามารถใช้เป็นภาษาที่สองได้
 • สนับสนุน และผลักดัน เหล่าบุคลากร ให้นำนโยบายของโรงเรียนมาปรับใช้ ช่วยให้บุคลกรเหล่านั้น ตระหนักว่า การคุ้มครองเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องรับผิดชอบ มิใช่เพียงงานด้านการบริหาร
 • ให้ความมั่นใจว่า โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด เท่าที่เป็นไปได้ และพร้อมที่จะ ทบทวนวิธีการทำงานของเรา เพื่อนำวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเข้ามาใช้

เราจะ:

 • ปฏิบัติกับนักเรียนทุกคน ด้วยความเคารพ และสรรเสริญความสำเร็จของพวกเขา
 • รับสมัคร และคัดเลือกพนักงานทั้งหมดอย่างระมัดระวัง ทั้งคนที่ทำสัญญา และอาสาสมัคร
 • ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และเหมาะสม ต่อทุกเรื่องร้องเรียน และความกังวล เกี่ยวกับการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

คู่มือนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่

เราได้จัดทำคู่มือ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน และการใช้ชีวิตในลอนดอน เนื่องจาก เราต้องการแน่ใจว่า ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย และมีความสุข

คู่มือของเราประกอบด้วย:Student Handbook
 • บริการสำหรับนักเรียน
 • วิธีการปฏิบัติตัว เมื่อประสบปัญหา
 • กฎ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • กฎหมาย และเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย
 • สวัสดิภาพส่วนบุคคล
 • วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน การเข้าเมือง
 • ชีวิตในลอนดอน
 • สิ่งที่ต้องทำในลอนดอน
 • เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์

คลิ๊กที่นี่ ถ้าต้องการคู่มือนักเรียน

ความปลอดภัย
บลูมสเบอรี่ มีนโยบายการรักษาความปลอดภัยภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจในสวัสดิภาพความปลอดภัยให้แก่ ผู้ใหญ่ที่ดูแลตนแองไม่ได้ และนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ผู้ทุพพลภาพทางด้านร่างกาย
โรงเรียนของเราไม่สามารถให้บริการแก่ ผู้ใช้รถเลื่อน และผู้ที่มีความลำบากเมื่อต้องใช้บันได

ความต้องการเฉพาะในการศึกษา
โปรดปรึกษาเราให้ดีก่อนล่วงหน้า ถ้าคุณมีความต้องการเฉพาะในการศึกษา ในบางครั้ง เราสามารถช่วยเหลือนักเรียน ที่ประสบปัญหาด้านสายตา หรือการได้ยิน แต่หลักสูตรของเราไม่เหมาะกับนักเรียนที่ตาบอดสนิท หรือมีปัญหาหูหนวกถาวร

กรุณาแจ้งเราล่วงหน้า ถ้าคุณมีปัญหาด้านประสาทสัมผัส ถ้าคุณวางแผนที่จะเข้าสอบ เราอาจจะสามารถเตรียมการเฉพาะสำหรับคุณได้

ปัญหาสุขภาพจิต
เราไม่สามารถยอมให้ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตขั้นรุนแรงเข้าเรียนได้ ในกรณีที่มีข้อสงสัย โปรดติดต่อเราก่อนลงทะเบียนให้ตัวคุณเอง หรือบุคคลอื่น ที่มีประวัติด้านสุขภาพจิต เพื่อขอรับคำแนะนำ

คลิ๊ก ที่นี่ เพื่ออ่านนโยบายของโรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ฉบับเต็ม

Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation