ตัวต่อตัว และ กลุ่มเล็กๆ

โอกาสพิเศษของนักเรียนที่ต้องการ

  • พัฒนาบางด้านทางภาษาอังกฤษ (เช่น การเขียนอีเมล การออกเสียงภาษาอังกฤษทั่วไป ทักษะการฟังสำหรับการสอบ IELTS และอื่นๆ อีกมากมาย)
  • เมื่อไม่สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนทั่วไปได้ และต้องการเวลาที่ยืดหยุ่น สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษของพวกเขา
  • ศึกษาเพียงคนเดียว หรือ ในกลุ่มเล็กๆ กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อน หรือครอบครัว
รายละเอียดหลักสูตร
ขนาดห้องเรียน ตัวต่อตัว หรือกลุ่มเล็กๆ
วันเริ่มเรียน ทุกๆ วัน
ระยะเวลาหลักสูตร 1 สัปดาห์หรือมากกว่า
อายุต่ำสุด 16ปี
ระดับภาษา A1 – C2 (ระดับเริ่มต้น – ชำนาญ)
วัน ยืดหยุด ตามความต้องการของคุณ

ตัวเลือกหลักสูตร
  ชั่วโมง เวลาบทเรียน
ตัวต่อตัว ความยืดหยุ่น ความยืดหยุ่น
สองต่อหนึ่ง ความยืดหยุ่น ความยืดหยุ่น
สามต่อหนึ่ง ความยืดหยุ่น ความยืดหยุ่น
กลุ่มเล็กๆ ความยืดหยุ่น ความยืดหยุ่น

เป้าหมายหลักของหลักสูตรนี้คืออะไร

  • เพื่อเน้นการเรียนรู้ และเป้าหมาย ที่เฉพาะเจาะจง
  • เพื่อให้คุณมีพัฒนาการในการเรียนรู้สูงสุด ผ่านบทเรียนที่ออกแบบมาพิเศษสำหรับคุณ
  • เพื่อช่วยให้คุณ ถึงเป้าหมายการเรียนรู้ได้เร็วที่สุด และให้คำแนะนำสำหรับการเรียนด้วยตัวเองในอนาคต

Check the price and book a course now

Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation