เตรียมสอบ IELTS

IELTS (International English Language Testing System) เป็นที่รู้จักของ มหาวิทยาลัย โรงเรียน วิทยาลัย ตัวแทนต่างๆ บริษัท และนายจ้าง กว่า 8,000 แห่ง ในกว่า 135 ประเทศ

IELTS ถูกออกแบบมาเพื่อ วัดผลของผู้สอบในการใช้ภาษาอังกฤษ ในสิ่งแวดล้อมทางวิชาการ ซึ่งจะทดสอบทักษะทั้งสี่ (การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง) และถูกใช้อย่างกว้างขวาง ในงานของวิทยาลัย/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย

ครูผู้สอนที่มีความรู้ และประสบการณ์ของเราจะมอบบทเรียน ที่ยืนอยู่บนพื้นฐานความต้องการของนักเรียน เพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้ยกระดับภาษาอังกฤษ และฝึกฝนทักษะการทำข้อสอบไปในเวลาเดียวกัน บทเรียนจะประกอบด้วย ไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียง และทักษะการสนทนาทั่วไป รวมถึงการฝึกทำแบบฝึกหัดเก่า และแบบฝึกหัดสมมุติ

รายละเอียดหลักสูตร
ขนาดห้องเรียน เฉลี่ย 12 คน สูงสุด 16 คน
วันเริ่มเรียน ทุกๆ วันจันทร์
ระยะเวลาหลักสูตร 1 สัปดาห์หรือมากกว่า
อายุต่ำสุด 16 ปี
ระดับภาษา B1 – C2 (ระดับกลาง – ชำนาญ)
วัน จันทร์ ถึงศุกร์

ตัวเลือกหลักสูตร
  บทเรียนต่อสัปดาห์เวลาบทเรียน
ระดับ Standard ช่วงเช้า 20(15 ชั่วโมง) 9:00 - 12:15
ระดับ Standard ช่วงบ่าย/strong> 20(15 ชั่วโมง) 13:00 - 16:15
ระดับ Standard Plus ช่วงเช้า 30(22.5 ชั่วโมง) 9:00 - 12:15 & 13:00 - 14:30
ระดับ Standard Plus ช่วงบ่าย 30(22.5 ชั่วโมง) 13:00 - 16:15 & 16:30 - 18:00
ระดับ Intensive 40(30 ชั่วโมง) 9:00 - 12:15 & 13:00 - 16:15
ระดับ Super Intensive 50(37.5 ชั่วโมง) 9:00 - 12:15 & 13:00 - 16:15 &
16:30 - 18:00

*Break times: (Adult AM: 10.30-10.45; PM: 14.30-14.45/Young Learners: 10.00-10.10 + 11.00-11.10)

เป้าหมายหลักของหลักสูตรนี้คืออะไร

  • เพื่อยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษทุกๆ ด้าน ได้แก่ ทักษะสี่ประการ (การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง) รวมทั้งไวยากรณ์ คำศัพท์ และการออกเสียง
  • เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาพิเศษที่ต้องใช้ในการสอบ IELTS
  • เพื่อให้คำแนะนำ และเกร็ดในการได้คะแนนตามที่คุณต้องการ
  • เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้ได้เต็มความสามารถ และให้แน่ใจว่า พัฒนาการของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผ่านแบบฝึกหัด และการสนับสนุนที่เพียงพอ

Check the price and book a course now

Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation