ภาษาอังกฤษทั่วไป

เป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบ สำหรับนักเรียนที่ต้องการยกระดับความสามารถด้านการสนทนาของตนเอง กับบุคคลอื่น ในสถานการณ์ประจำวัน

ครูผู้สอนที่มีความรู้ และประสบการณ์ของเรา วางแผนในบทเรียนต่าง ด้วยความใส่ใจในความต้องการของ "นักเรียนแต่ละคน" และบทเรียนเหล่านั้นจะเน้นไปยังทุกด้านของภาษา รวมทั้ง คำศัพย์ ไวยากรณ์ การออกเสียง การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง

เรายังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่คล่องแคล่ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลายส่วนในหลักสูตรนี้ จะไปกระตุ้นความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว ของนักเรียน นั่นหมายถึง แม้จะเป็นหลักสูตรสั้นๆ เพียงอาทิตย์เดียว ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวนักเรียน

รายละเอียดหลักสูตร
ขนาดห้องเรียน เฉลี่ย 12 คน สูงสุด 16 คน
วันเริ่มเรียน ทุกๆ วันจันทร์
ระยะเวลาหลักสูตร 1 สัปดาห์หรือมากกว่า
อายุต่ำสุด 16 ปี
ระดับภาษา A1 – C2 (ระดับเริ่มต้น – ชำนาญ)
วัน จันทร์ ถึงศุกร์

ตัวเลือกหลักสูตร
  บทเรียนต่อสัปดาห์เวลาบทเรียน
ระดับ Standard ช่วงเช้า 20(15 ชั่วโมง) 9:00 - 12:15
ระดับ Standard ช่วงบ่าย/strong> 20(15 ชั่วโมง) 13:00 - 16:15
ระดับ Standard Plus ช่วงเช้า 30(22.5 ชั่วโมง) 9:00 - 12:15 & 13:00 - 14:30
ระดับ Standard Plus ช่วงบ่าย 30(22.5 ชั่วโมง) 13:00 - 16:15 & 16:30 - 18:00
ระดับ Intensive 40(30 ชั่วโมง) 9:00 - 12:15 & 13:00 - 16:15
ระดับ Super Intensive 50(37.5 ชั่วโมง) 9:00 - 12:15 & 13:00 - 16:15 &
16:30 - 18:00

*Break times: (Adult AM: 10.30-10.45; PM: 14.30-14.45/Young Learners: 10.00-10.10 + 11.00-11.10)

เป้าหมายหลักของหลักสูตรนี้คืออะไร

  • เพื่อศึกษา และฝึกฝนภาษาอังกฤษ ในห้องเรียนร่วมกับนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก ที่มีระดับภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับคุณ
  • เพื่อสร้างพัฒนาการที่ดี กับเป้าหมายการเรียนรู้ของคุณ
  • เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารกับคนอื่น ในทุกสถานการณ์ประจำวัน
  • เพื่อเข้าใจคนที่พูดภาษาอังกฤษในระดับ และสำเนียงต่างๆ

Check the price and book a course now

Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation