ภาษาอังกฤษ เสริมประสบการณ์การทำงาน

ยกระดับโอกาสทางอาชีพในอนาคต และเพิ่มประสบการณ์ การทำงานในสหราชอาณาจักร และในประวัติการสมัครงานของคุณ

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ และเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานที่หาค่าไม่ได้ ในสหราชอาณาจักรในเวลาเดียวกัน ด้วยหลักสูตร ภาษาอังกฤษเสริมประสบการณ์การทำงานของโรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ คุณจะสามารถรวมเอาการเรียนภาษาอังกฤษ และการทำงานที่อาจจะมีค่าจ้าง หรือไม่มี ในสายงานที่คุณต้องการ

ออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของคุณ

1. เลือกชนิด และระยะเวลา ของหลักสูตรที่จำเป็นในการก้าวสู่ระดับทางภาษาอังกฤที่คุณต้องการ ในสายงานของคุณ ซึ่งอาจจะเลือกได้ทั้งชั้นเรียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ หรือภาษาอังกฤษทั่วไป ในช่วงเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์

2. เลือกชนิด และระยะเวลาในการทำงาน (4 ถึง 52 สัปดาห์)

เราจะหาตำแหน่งงานที่ตรงกับสายงาน ประสบการณ์ หรือคุณวุฒิของคุณ เรามีตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน สอง ชนิด ได้แก่

  • ได้รับค่าจ้าง: ตำแหน่งงานเกี่ยวกับการดูแล และการพยาบาล (ต่ำสุด 6 เดือน)

    หลักสูตรนี้เปิดรับสำหรับทุกชาติในสหภาพยุโรป และผู้ถือ Visa ระดับ 5 ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  • ไม่ได้รับค่าจ้าง:มีตัวเลือกที่หลากหลาย รวมถึง การตลาด การบริการลูกค้า สารสนเทศ การเงิน สื่อ และการออกแบบ (ต่ำสุด 1 เดือน)

    หลักสูตรนี้เปิดรับสำหรับผู้สนใจทุกคนใน EU Lifelong Learning Programmes (Leonardo da Vinci, European Community Youth in Action, Erasmus, Comenius).
รายละเอียดหลักสูตร
ขนาดห้องเรียน เฉลี่ย 12 คน สูงสุด 16 คน
วันเริ่มเรียน ทุกๆ วันจันทร์
ระยะเวลาหลักสูตร 8สัปดาห์หรือมากกว่า
อายุต่ำสุด 18ปี
ระดับภาษา B1 - C2 (ระดับกลาง - ชำนาญ)
วัน จันทร์ ถึงศุกร์

ตัวเลือกหลักสูตร
  Length of English course and lessons (pw)ระยะเวลาทำงาน:ชนิดหลักสูตร:เวลาบทเรียน
4+WE 4 weeks
20(15 ชั่วโมง)
4 ถึง 52 สัปดาห์ ภาษาอังกฤษทั่วไป หรือเพื่อธุรกิจ 9:00 – 12:15 or
13:00 – 16:15
8+WE 8 weeks
20(15 ชั่วโมง)
4 ถึง 52 สัปดาห์ ภาษาอังกฤษทั่วไป หรือเพื่อธุรกิจ 9:00 – 12:15 or
13:00 – 16:15
12+WE 12 weeks
20(15 ชั่วโมง)
4 ถึง 52 สัปดาห์ ภาษาอังกฤษทั่วไป หรือเพื่อธุรกิจ 9:00 – 12:15 or
13:00 – 16:15

ถ้าคุณต้องการเรียนในหลักสูตรเร่งรัด (ยกตัวอย่างเช่น 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) หรือ ถ้าคุณต้องการหลักสูตรที่มีระยะเวลาแตกต่างออกไป (เช่น 10 หรือ 24 สัปดาห์) กรุณา ติดต่อเรา 

เป้าหมายหลักของหลักสูตรนี้คืออะไร

  • เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้งสี่ (การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง) รวมทั้งการออกเสียง ไวยากรณ์ และคำศัพท์
  • เพื่อยกระดับความสามารถด้านการสื่อสาร การทำงาน และการนำไปใช้งาน ในสิ่งแวดล้อมแบบพหุวัฒนธรรม
  • เพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานอันทรงคุณค่า ในสหราชอาณาจักร กับสายงานที่คุณเลือก
  • เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของคุณลงในประวัติการสมัครงาน และเพิ่มโอกาสสำหรับอาชีพในอนาคต

Check the price and book a course now

Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation