การสนทนา และการเขียน

เป็นหลักสูตรแบบเดี่ยว ที่ดีเยี่ยม หรือจะใช้เป็นชั้นเรียนเสริมในช่วงเช้า หรือช่วงบ่าย

เรียนรู้ที่จะ แสดงออก ด้วยความคล่องแคล่ว และแม่นยำมากขึ้น เมื่อต้องติดต่อกับคนอื่น ในสถานการณ์ที่แตกต่าง อาจารย์ชั้นยอดของเรา จะประกันว่า ทุกคนที่เข้าเรียน จะพัฒนาภาษาของตัวเอง ทั้งในด้านการพูดและการเขียน ระหว่างบทเรียนสั้นๆ แต่เข้มข้นนี้

รายละเอียดหลักสูตร
ขนาดห้องเรียน เฉลี่ย 12 คน สูงสุด 16 คน
วันเริ่มเรียน ทุกๆ วันจันทร์
ระยะเวลาหลักสูตร 1 สัปดาห์หรือมากกว่า
อายุต่ำสุด 16 ปี
ระดับภาษา A1 – C2 (ระดับเริ่มต้น – ชำนาญ)
วัน จันทร์ ถึงศุกร์

ตัวเลือกหลักสูตร
  บทเรียนต่อสัปดาห์เวลาบทเรียน
เสริมช่วงเช้า 10 (7.5 ชั่วโมง) 13:00 – 14:30
เสริมช่วงบ่าย 10 (7.5 ชั่วโมง) 16:30 – 18:00

*Break times: (Adult AM: 10.30-10.45; PM: 14.30-14.45/Young Learners: 10.00-10.10 + 11.00-11.10)

เป้าหมายหลักของหลักสูตรนี้คืออะไร

  • เพื่อเรียนรู้ที่จะใช้รูปแบบที่เหมาะสมในการพูด และเขียนสำหรับสถานการณ์ที่แตกต่าง
  • เพื่อเน้นความสามารถของคุณในการพูด และเขียน โดยใช้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน และคำที่เชื่อมโยง
  • เพื่อเรียนภาษา และสำเนียงในแบบอังกฤษ (เช่น สำนวน หรือวลีกริยา) และเรียนวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในสิ่งแวดล้อมแบบอังกฤษ และแบบนานาชาติ
  • เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ในการติดต่อสื่อสาร สำหรับเหตุการณ์ที่แตกต่างกันในชีวิติ

Check the price and book a course now

Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation