เตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์

การทดสอบภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์ เป็นที่รู้จักในองค์กร มากกว่า 13,500 แห่ง รวมทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัย นายจ้าง ตัวแทน และองค์กรของรัฐ ทั่วโลก

โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ มีชั้นเรียนเพื่อเตรียมสอบภาษาอังกฤษทั่วไป ของเคมบริดจ์ ดังต่อไปนี้

  • • ภาษาอังกฤษเคมบริดจ์: Key (KET) – CEFR ระดับ A2
  • • ภาษาอังกฤษเคมบริดจ์: Preliminary (PET) – CEFR ระดับ B1
  • • ภาษาอังกฤษเคมบริดจ์: ระดับต้น (FCE) - CEFR ระดับ B2
  • • ภาษาอังกฤษเคมบริดจ์: ระดับก้าวหน้า (CAE) – CEFR ระดับ C1
  • • ภาษาอังกฤษเคมบริดจ์: ระดับชำนาญ (CPE) – CEFR ระดับ C2

การทดสอบภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์ ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินผลการใช้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันของคุณ ในด้านการพูด และการเขียน สำหรับการทำงาน หรือการเรียน การทดสอบถูกทำในหลายระดับ และทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษในทุกด้าน (การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด) รวมถึงความรู้ทางไวยากรณ์ และคำศัพท์ ภาษาอังกฤษของคุณ

ครูผู้สอนที่มีความรู้ และประสบการณ์ของเราจะมอบบทเรียน ที่ยืนอยู่บนพื้นฐานความต้องการของนักเรียน เพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้ยกระดับภาษาอังกฤษ และฝึกฝนทักษะการทำข้อสอบไปในเวลาเดียวกัน บทเรียนจะประกอบด้วย ไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียง และทักษะการสนทนาทั่วไป รวมถึงการฝึกทำแบบฝึกหัดเก่า และแบบฝึกหัดสมมุติ

รายละเอียดหลักสูตร
ขนาดห้องเรียน เฉลี่ย 12 คน สูงสุด 16 คน
วันเริ่มเรียน ทุกๆ วันจันทร์
ระยะเวลาหลักสูตร 1 สัปดาห์หรือมากกว่า
อายุต่ำสุด 16ปี
ระดับภาษา A2 – C2 (ก่อนระดับกลาง – ชำนาญ)
วัน จันทร์ ถึงศุกร์

ตัวเลือกหลักสูตร
  บทเรียนต่อสัปดาห์เวลาบทเรียน
ระดับ Standard ช่วงเช้า 20(15 ชั่วโมง) 9:00 - 12:15
ระดับ Standard ช่วงบ่าย/strong> 20(15 ชั่วโมง) 13:00 - 16:15
ระดับ Standard Plus ช่วงเช้า 30(22.5 ชั่วโมง) 9:00 - 12:15 & 13:00 - 14:30
ระดับ Standard Plus ช่วงบ่าย 30(22.5 ชั่วโมง) 13:00 - 16:15 & 16:30 - 18:00
ระดับ Intensive 40(30 ชั่วโมง) 9:00 - 12:15 & 13:00 - 16:15
ระดับ Super Intensive 50(37.5 ชั่วโมง) 9:00 - 12:15 & 13:00 - 16:15 &
16:30 - 18:00

*Break times: (Adult AM: 10.30-10.45; PM: 14.30-14.45/Young Learners: 10.00-10.10 + 11.00-11.10)

เป้าหมายหลักของหลักสูตรนี้คืออะไร

  • เพื่อยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษทุกๆ ด้าน ได้แก่ ทักษะสี่ประการ (การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง) รวมทั้งไวยากรณ์ คำศัพท์ และการออกเสียง
  • เพื่อให้คำแนะนำ และเกร็ดต่างๆ ในการผ่านแบบทดสอบที่คุณเลือก
  • เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้ได้เต็มความสามารถ และให้แน่ใจว่า พัฒนาการของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผ่านแบบฝึกหัด และการสนับสนุนที่เพียงพอ
  • เพื่อยกระดับความสามารถของคุณ ให้สามารถทำคะแนนได้สูง ในการทดสอบที่ได้รับความนิยมทั่วโลกนี้

Check the price and book a course now

Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation