Γενικά Αγγλικά

Ένα τέλειο μάθημα για τους φοιτητές που επιθυμούν να βελτιώσουν την ικανότητά τους να επικοινωνούν με άλλους σε καθημερινές καταστάσεις.

Οι και με υψηλό επίπεδο καθηγητές μας σχεδιάζουν τα μαθήματά τους με βάση τις ατομικές ανάγκες των σπουδαστών και να παραδίδουν μαθήματα επικεντρωμένα σε όλες τις πτυχές των αγγλικών, συμπεριλαμβανομένου του λεξιλογίου, της γραμματικής, της προφοράς, της ανάγνωσης, της γραφής, της ομιλίας και της ακρόασης.

Δίνουν έμφαση στην άνετη και αποτελεσματική επικοινωνία, και ένα μεγάλο μέρος αυτού του μαθήματος είναι η ενεργοποίηση της παθητικής γνώσης όπου πολλοί σπουδαστές ήδη έχουν. Αυτό σημαίνει ότι ένα σύντομο πρόγραμμα, έστω και μίας εβδομάδας, είναι ευεργετικό.

Πληροφορίες Μαθήματος
Μέγεθος Τάξης Μέσος Όρος 12, Μέγιστος Αρ. 16
Ημερομηνία Έναρξης Κάθε Δευτέρα
Διάρκεια 1 Εβδομάδα +
Κατώτατη Ηλικία 16
Επίπεδα A1 - C2 (Αρχάριοι – Proficiency)
Ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή

Επιλογές Μαθήματος
  Μαθήματα ανα ΕβδομάδαΏρες
Βασικό το Πρωί 20 (15 ώρες) 9:00 - 12:15
Βασικό το Απόγευμα 20 (15 ώρες) 13:00 - 16:15
Βασικό Ενισχυτικό το Πρωϊ 30 (22.5 ώρες) 9:00 - 12:15 & 13:00 - 14:30
Βασικό Ενισχυτικό το Απόγευμα 30 (22.5 ώρες) 13:00 - 16:15 & 16:30 - 18:00
Εντατικό 40 (30 ώρες) 9:00 - 12:15 & 13:00 - 16:15
Εντατικό 50 (37.5 ώρες) 9:00 - 12:15 & 13:00 - 16:15 &
16:30 - 18:00

*Break times: (Adult AM: 10.30-10.45; PM: 14.30-14.45/Young Learners: 10.00-10.10 + 11.00-11.10)

Ποιος είναι ο κύριος στόχος του μαθήματος;

  • Να μελετήσετε και να εξασκήσετε τα αγγλικά σε μια τάξη με σπουδαστές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έχουν το ίδιο επίπεδο με εσάς.
  • Να βελτιωθείτε σε σχέση με δικούς σας στόχους.
  • Να αισθάνεστε μεγαλύτερη ασφάλεια με τα Αγγλικά σας στην επικοινωνία σας με άλλους σε καθημερινές καταστάσεις.
  • Να είστε σε θέση να κατανοήσετε άλλους που μιλούν Αγγλικά σε διάφορα επίπεδα και με διαφορετικές προφορές.

Check the price and book a course now

Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation