Αγγλικά και Εργασιακή Εμπειρία

Ενισχύσετε τις μελλοντικές ευκαιρίες της επαγγελματικής σταδιοδρομίας σας και αποκτήστε εργασιακή εμπειρία στο Ηνωμένο Βασίλειο για το βιογραφικό σας.

Αυτή είναι μια ιδανική ευκαιρία για όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και παράλληλα να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με το μάθημα των Αγγλικών συν Εργασιακής Εμπειρίας της Bloomsbury International, θα είστε σε θέση να συνδυάσετε τις σπουδές των Αγγλικών σας είτε με έμμισθη ή άμισθη πρακτική εξάσκηση στον τομέα της επιλογής σας.

Σχεδιάστε το μάθημα ανάλογα με τις ανάγκες σας:

1. Επιλέξτε τον τύπο του μαθήματος και τη διάρκεια της περιόδου του που είναι αναγκαία για να επιτύχετε το επίπεδο των Αγγλικών που απαιτείται για την πρακτική σας. Επιλέξτε είτε Αγγλικά για Επιχειρήσεις ή Γενικά αγγλικά και μελετήσετε για τουλάχιστον 4 εβδομάδες.

2. Επιλέξτε το είδος και τη διάρκεια της πρακτικής (4 έως 52 εβδομάδες).

Εμείς θα σας βρούμε μια θέση που ταιριάζει στον τομέα της εργασίας σας και τη σχετική εμπειρία ή τα προσόντα σας. Προσφέρουμε δύο διαφορετικούς τύπους εργασιακής εμπειρίας:

  • Έμμισθη: Νοσοκομειακή και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (τουλάχιστον 6 μήνες)

    Σε αυτή τη σειρά μαθημάτων μπορούν να συμμετάσχουν όσοι μαθητές κατάγονται από την ΕΕ καθώς και οι κάτοχοι βίζας άνω των 18 ετών.
  • Άμισθη: Πιο ευρεία επιλογή, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης (marketing), εξυπηρέτησης πελατών, πληροφοριακών τεχνολογιών (IT), οικονομικών, μέσα μαζικής ενημέρωσης, και γραφικών τεχνών(τουλάχιστον 1 μήνα)

    Αυτή η σειρά μαθημάτων είναι διαθέσιμη σε όλους τους συμμετέχοντες σε Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης της ΕΕ (Leonardo da Vinci, European Community Youth in Action, Erasmus, Comenius).
Πληροφορίες Μαθήματος
Μέγεθος Τάξης Μέσος Όρος 12, Μέγιστος Αρ. 16
Ημερομηνία Έναρξης Κάθε Δευτέρα
Διάρκεια 8 Εβδομάδες +
Κατώτατη Ηλικία 18
Επίπεδα Β1 - C2 (Ενδιάμεσοι – Proficiency)
Ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή

Επιλογές Μαθήματος
  Διάρκεια Μαθήματος
και μαθήματα (pw)
Διάρκεια της
πρακτικής
Τύπος
μαθήματος
Ώρες
4+WE 4 εβδομάδες
20 μαθήματα
(15 ώρες)
4 - 52
εβδομάδες
Γενικά Αγγλικά
ή Αγγλικά για
επιχειρήσεις
9:00–12:15
ή 13:00–16:15
8+WE 8 εβδομάδες
20 μαθήματα
(15 ώρες)
4 - 52
εβδομάδες
Γενικά Αγγλικά
ή Αγγλικά για
επιχειρήσεις
9:00–12:15
ή 13:00–16:15
12+WE 12 εβδομάδες
20 μαθήματα
(15 ώρες)
4 - 52
εβδομάδες
Γενικά Αγγλικά
ή Αγγλικά για
επιχειρήσεις
9:00–12:15
ή 13:00–16:15

*Break times: (Adult AM: 10.30-10.45; PM: 14.30-14.45/Young Learners: 10.00-10.10 + 11.00-11.10)

Αν θα θέλατε να σπουδάσετε σε ένα πιο εντατικό πρόγραμμα (για παράδειγμα 22,5 ώρες την εβδομάδα) ή αν θα προτιμούσατε διαφορετική διάρκεια του μαθήματος(πχ 10 ή 24 εβδομάδες), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

Ποιος είναι ο κύριος στόχος του μαθήματος;

  • Να αναπτύξετε τις τέσσερις δεξιότητες αγγλικής γλώσσας (ανάγνωση, γραφή, ομιλία και ακρόαση), καθώς και την προφορά σας, τη γραμματική και το λεξιλόγιο σας.
  • Να ενισχύσετε την ικανότητά σας να επικοινωνείτε, να εργάζεστε και να ενσωματωθείτε ομαλά σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
  • Να αποκτήσετε πολύτιμη εργασιακή εμπειρία στον τομέα της προτίμησής σας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Να εμπλουτίσετε το βιογραφικό σας και να ενισχύσετε τις μελλοντικές ευκαιρίες στην επαγγελματική σταδιοδρομίας σας.

Check the price and book a course now

Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation