Γραφή και Ομιλία

Εξαιρετικό ως αυτόνομο ή συμπληρωματικό μάθημα για τις πρωινές ή απογευματινές σας τάξεις.

Μάθετε πώς μπορείτε να εκφραστείτε με μεγαλύτερη ευχέρεια και ακρίβεια κατά την επικοινωνία σας με άλλους σε διαφορετικές καταστάσεις. Οι άριστοι δάσκαλοι μας, εξασφαλίζουν ότι όλα τα άτομα στην τάξη θα βελτιωθούν τόσο στην ομιλία όσο και στην σύνταξη κατά τη διάρκεια αυτών σύντομων και εστιασμένων μαθημάτων.

Πληροφορίες Μαθήματος
Μέγεθος Τάξης Μέσος Όρος 12, Μέγιστος Αρ. 16
Ημερομηνία Έναρξης Κάθε Δευτέρα
Διάρκεια 1 Εβδομάδα +
Κατώτατη Ηλικία 16
Επίπεδα A1 - C2 (Αρχάριοι – Proficiency)
Ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή

Επιλογές Μαθήματος
  Μαθήματα ανα ΕβδομάδαΏρες
Μερικής απασχόλησης
Πρωινό
10 (7.5 ώρες) 13:00 – 14:30
Μερικής απασχόλησης
Απογευματινό
10 (7.5 ώρες) 16:30 – 18:00

*Break times: (Adult AM: 10.30-10.45; PM: 14.30-14.45/Young Learners: 10.00-10.10 + 11.00-11.10)

Ποιος είναι ο κύριος στόχος του μαθήματος;

  • Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις κατάλληλες μορφές ομιλίας και γραφής για διαφορετικές καταστάσεις.
  • Για να επικεντρωθείτε στην ικανότητά σας να μιλάτε και να γράφετε χρησιμοποιώντας πιο σύνθετες δομές προτάσεων και λέξεων.
  • Για να μάθετε αγγλικά καθομιλουμένης γλώσσας (για παράδειγμα, ιδιώματα και φραστικά ρήματα) και πώς να επικοινωνείτε αποτελεσματικά σε αγγλικό και διεθνή περιβάλλον.
  • Να βελτιώσετε την αυτοπεποίθηση σας στην επικοινωνία σε διάφορες καταστάσεις στη ζωή σας.

Check the price and book a course now

Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation