Προετοιμασία Εξετάσεων Cambridge

Οι εξετάσεις αγγλικών του Cambridge είναι αναγνωρισμένες από περισσότερα από 13.500 πανεπιστήμια, κολέγια, εργοδότες, πράκτορες και κυβερνήσεις σε όλο το κόσμο.

Η Bloomsbury International προσφέρει μαθήματα προετοιμασίας για τις ακόλουθες εξετάσεις γενικών αγγλικών του Cambridge:

  • Cambridge English: Key (KET) – A2 level CEFR
  • Cambridge English: Preliminary (PET) – B1 level CEFR
  • Cambridge English: First (FCE) – B2 level CEFR
  • Cambridge English: Advanced (CAE) – C1 level CEFR
  • Cambridge English: Proficiency (CPE) – C2 level CEFR

ΟΙ εξετάσεις αγγλικών του Cambridge είναι σχεδιασμένες στο να αξιολογούν την καθημερινή χρήση των προφορικών και γραπτών αγγλικών σας για εργασιακούς ή σπουδαστικούς ρόλους. Οι εξετάσεις έχουν διάφορα επίπεδα και εξετάζουν τις ικανότητες σας στα Αγγλικά (ανάγνωση, γραφή, ακρόαση και ομιλία), όπως επίσης και τις γνώσεις σας στη γραμματική και το λεξιλόγιο.

Οι καθηγητές μας, με υψηλά προσόντα, παραδίδουν μαθήματα με βάση τις ανάγκες των σπουδαστών τους, εξασφαλίζοντας ότι θα βελτιώσετε τα Αγγλικά σας και θα εξασκήσετε τις ικανότητες για τις εξετάσεις σας την ίδια στιγμή. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν γραμματική, λεξιλόγιο, προφορά και ικανότητες επικοινωνίας, καθώς και εικονικές και προηγούμενες γραπτές εξετάσεις .

Πληροφορίες Μαθήματος
Μέγεθος Τάξης Μέσος Όρος 12, Μέγιστος Αρ. 16
Ημερομηνία Έναρξης Κάθε Δευτέρα
Διάρκεια 1 Εβδομάδα +
Κατώτατη Ηλικία 16
Επίπεδα A2 - C2 (Κατώτεροι ενδιάμεσοι – Proficiency)
Ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή

Επιλογές Μαθήματος
  Μαθήματα ανα ΕβδομάδαΏρες
Βασικό το Πρωί 20 (15 ώρες) 9:00 - 12:15
Βασικό το Απόγευμα 20 (15 ώρες) 13:00 - 16:15
Βασικό Ενισχυτικό το Πρωϊ 30 (22.5 ώρες) 9:00 - 12:15 & 13:00 - 14:30
Βασικό Ενισχυτικό το Απόγευμα 30 (22.5 ώρες) 13:00 - 16:15 & 16:30 - 18:00
Εντατικό 40 (30 ώρες) 9:00 - 12:15 & 13:00 - 16:15
Εντατικό 50 (37.5 ώρες) 9:00 - 12:15 & 13:00 - 16:15 &
16:30 - 18:00

*Break times: (Adult AM: 10.30-10.45; PM: 14.30-14.45/Young Learners: 10.00-10.10 + 11.00-11.10)

Ποιος είναι ο κύριος στόχος του μαθήματος;

  • Να βελτιώσετε το συνολικό επίπεδο των αγγλικών σας, συμπεριλαμβανομένων και των τεσσάρων δεξιοτήτων (ανάγνωση, γραφή, ομιλία και ακρόαση), καθώς επίσης τη γραμματική, το λεξιλόγιο και την προφορά σας.
  • Να παρέχει οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές για να μπορέσετε να περάσετε με επιτυχία τις εξετάσεις σας.
  • Να μεγιστοποιήσετε τις δυνατότητες μάθησης σας και να εξασφαλίσετε γρήγορη πρόοδο μέσω άφθονης πρακτικής και υποστήριξης.
  • Για να ενισχύσει την ικανότητά σας να επιτύχετε με υψηλή βαθμολογία στις παγκοσμίως αναγνωρισμένες εξετάσεις.

Check the price and book a course now

Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation