ข้อมูลสำหรับวีซ่า

โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ เป็นหนึ่งโรงเรียนที่ได้รับการประกันความเชื่อมั่นระดับสูงจาก Home Office หมายเลขลิขสิทธิการประกัน คือ 6VWX9HTW8

คลิ๊กที่นี่ ถ้าคุณต้องการดูวิธีขอวีซ่า

      วีซ่าสำหรับนักเรียน มี 3 ชนิด ที่แตกต่างกัน ได้แก่
  • วีซ่าสำหรับผู้มาเยือนที่เป็นนักเรียน (SVV)
  • วีซ่าต่ออายุสำหรับผู้มาเยือนที่เป็นนักเรียน (ESW)
  • Tier 4 (General) and Tier 4 (Child) (GSV)

ฉันต้องการวีซ่าเพื่อใช้ศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรหรือไม่

วีซ่าสำหรับเยือนประเทศเดียว

(ฉันถือ วีซ่าสำหรับเยือนประเทศเดียวหรือเปล่า)

ถ้าคุณถือ วีซ่าสำหรับเยือนประเทศเดียว คุณต้องสมัครวีซ่า จากประเทศที่คุณอาศัยอยู่

  วีซ่าสำหรับผู้มาเยือนที่เป็นนักเรียน (SVV) วีซ่าต่ออายุสำหรับผู้มาเยือนที่เป็นนักเรียน (ESW) วีซ่าทั่วไปสำหรับนักเรียนระดับ 4 (GSV) วีซ่าสำหรับผู้มาเยือนที่เป็นเด็ก
อายุ 18+ 18+ 16+ ต่ำกว่า 18
ระยะเวลาหลักสูตร สูงสุด 6 เดือน สูงสุด 11 เดือน ไม่จำกัด สูงสุด 6 เดือน
ระดับต่ำสุด ไม่จำกัด ไม่จำกัด CEFR B1
(ระดับกลาง)
ไม่จำกัด
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่ำสุด ไม่จำกัด* ไม่จำกัด* 15 ชั่วโมง ไม่จำกัด*
ฉันทำงานในสหราชอาณาจักรได้หรือเปล่า ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้

*ติดต่อเราสำหรับหลักสูตรล่วงเวลา
**โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ สามารถช่วยท่านสมัครขยายเวลาวีซ่าได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วีซ่าสำหรับเยือนหลายประเทศ

(ฉันมีวีซ่าสำหรับเยือนหลายประเทศหรือเปล่า)

ถ้าคุณมีวีซ่าสำหรับเยือนหลายประเทศ คุณอาจขอวีซ่าได้จากประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หรือขอวีซ่า เมื่อมาถึงสหราชอาณาจักรก็ได้

  วีซ่าสำหรับผู้มาเยือนที่เป็นนักเรียน (SVV) วีซ่าต่ออายุสำหรับผู้มาเยือนที่เป็นนักเรียน (ESW) วีซ่าทั่วไปสำหรับนักเรียนระดับ 4 (GSV)
อายุ ไม่จำกัด 18+ 16+
ระยะเวลาหลักสูตร สูงสุด 6 เดือน สูงสุด 11 เดือน ไม่จำกัด
ระดับต่ำสุด ไม่จำกัด ไม่จำกัด CEFR B1
(ระดับกลาง)
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่ำสุด ไม่จำกัด* ไม่จำกัด* 15 ชั่วโมง
ฉันทำงานในสหราชอาณาจักรได้หรือเปล่า ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้
ฉันต้องใช้หนังสือรับรอง การเป็นนักเรียน (Acceptance for Studies, CAS) หรือ หนังสือรับรองวีซ่า หรือเปล่า หนังสือรับรองวีซ่า หนังสือรับรองวีซ่า CAS

*ติดต่อเราสำหรับหลักสูตรล่วงเวลา
**โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ สามารถช่วยท่านสมัครขยายเวลาวีซ่าได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หากคุณอยู่ในลอนดอนอยู่แล้ว (ยกตัวอย่างเช่น ท่องเที่ยวในวันหยุด หรือมาหาเพื่อน) แล้วต้องการเรียนในหลักสูตรระยะสั้น โปรดติดต่อเราเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันจะขอหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (CAS) หรือ หนังสือรับรองวีซ่าได้อย่างไร

ถ้าต้องการขอ CAS หรือหนังสือรับรองวีซ่า เพื่อสมัครวีซ่า คุณต้องดำเนินการดังนี้

1. ส่งแบบฟอร์มสมัคร และ
2. สำเนาหนังสือเดินทาง มาให้เรา
3. ชำระค่าธรรมเนียมของหลักสูตรที่คุณสมัคร (และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ)

สำหรับ วีซ่าระดับ 4ต้องใช้เอกสารต่อไปนี้เพิ่ม :
4. หลักฐานความสามารถทางภาษาของคุณ (แสดงในตารางด้านบน)

สำหรับการสมัครวีซ่าทุกแบบ คุณต้องมีหลักฐานยืนยันว่า คุณมีทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับการใช้จ่าย (รวมค่าหลักสูตร และค่าใช้จ่ายทั่วไป) สำหรับระยะเวลาทั้งหมด ที่คุณจะใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร กรุณา คลิ๊กที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณมาถึงสหราชอาณาจักร คุณต้องแสดงวีซ่า หรือหนังสือรับรองวีซ่าให้กับด่านตรวจคนเข้าเมือง ในสนามบินด้วย

สิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบเมื่อคุณอยู่ในสหราชอาณาจักร

คุณต้องนำบัตรประจำตัว หรือพาสปอร์ตตัวจริงของคุณที่ยังไม่หมดอายุ มาในวันแรกของคุณด้วย เราจำเป็นต้องขอดู Visa ของคุณหากคุณไม่ได้เป็นนักเรียนในสหภาพยุโรป

คุณต้องแจ้งที่อยู่ของคุณในสหราชอาณาจักร และข้อมูลสำหรับติดต่อ รวมทั้งอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งแจ้งให้เราทราบทุกครั้ง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง

คุณต้องเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ตามระยะเวลาของหลักสูตร ถ้าคุณขาดเรียนติดต่อกันเกิน 5 วัน หรือ มีเวลาเข้าเรียนน้อยกว่า 80% เราจำเป็นต้องแจ้งให้ Home Office ทราบ

โปรดใช้ข้อมูลนี้ สำหรับเป็นแนวทางเท่านั้น สำหรับรายละเอียดของข้อมูลที่ปรับปรุงแล้ว สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ Home Office: https://www.gov.uk/browse/visas-immigration.

Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation