ศูนย์การสอบวัดระดับการพูดภาษาอังกฤษ

สถาบันนานาชาติ Bloomsbury คือศูนย์การสอบที่ได้รับการลงทะเบียนและรับรองไว้โดย Trinity College London สำหรับ:
• การสอบวัดระดับการพูดภาษาอังกฤษ หรือ Graded Examinations in Spoken English (GESE) ระดับ 1 – 12

Trinity GESE คืออะไร?

GESE ประเมินทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษของผู่ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 1 การสอบวัดระดับดังกล่าวนี้ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และยังช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถวางแผนผังความก้าวหน้าของตัวเอง ตั้งแต่ระดับ CEFR Pre-A1 (Beginner) to C2 (Proficiency)

Trinity GESE เป็นที่ยอมรับกันที่แห่งใดบ้าง?

การสอบ Trinity GESE เป็นที่ยอมรับกันตามบริษัทต่างๆและตามสถาบันการศึกษาขั้นสูงต่างๆทั่วโลก เพื่อเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ข้อสอบประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

การสอบ GESE เปิดให้สอบวัดระดับจนถึงระดับ 12 ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับทางภาษา ได้แก่ Initial(ระดับแรกเริ่ม) Elementary(ระดับเบื้องต้น) Intermediate(ระดับกลาง) และ Advanced(ระดับสูง) ในระหว่างที่ผู้เรียนเลื่อนระดับจากขั้นหนึ่งไปยังอีกขั้นหนึ่ง ผู้เรียนมีความจำเป็นต้องนำเสนอหน้าที่การงานที่มากขึ้นกว่าเดิม แต่สิ่งที่ใช้เน้นย้ำในเบื้องต้น คือการเน้นถึงประสบการณ์ส่วนบุคคลและบริบทต่างๆในชีวิตจริง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆดังกล่าว โปรดอ้างอิงถึงหน้าหลักของ GESE บนเว็บไซต์ของ Trinity College London.

ฉันสามารถจองการสอบได้อย่างไร?

การสอบ Trinity GESE ที่สถาบันนานาชาติ Bloomsbury เปิดให้เข้าถึงได้สำหรับ:
• กลุ่มของผู้สมัครจำนวน 6 คนหรือมากกว่านั้น ซึ่งเป็นผู้สมัครที่ลงทะเบียนเรียนคอร์สเตรียมความพร้อมของเรา. ข้อสอบ Trinity ที่สถาบันนานาชาติ Bloomsbury ไม่เปิดให้กับผู้สมัครที่ถือวีซ่าของ UK เนื่องจากเราไม่ได้ลงทะเบียนรับรองให้เป็นศูนย์การทดสอบภาษาอังกฤษแบบคุ้มครอง หรือ Secure English Language Test Centre (SELT) กับหน่วย UKVI อย่างไรก็ดี เราได้จัดคอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ SELT ไว้เพื่อ:

  • การสอบ Trinity SELT GESE ระดับ 2 (A1)
  • การสอบ Trinity SELT GESE ระดับ 5 (B1)

ฉันจะได้รับผลสอบได้อย่างไร?

ผลคะแนนสามารถตรวจสอบได้ภายใน 2 วันหลังจากการสอบ ซึ่งจะแนบมาพร้อมกับแบบฟอร์มการรายงานฉบับทางการของผู้สมัคร ส่วนใบรับรองก็จะส่งให้ภายใน 6 ถึง 8 สัปดาห์หลังจากรอบการสอบแต่ละรอบ

Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation
TOEIC Test Centre