ประกันภัยนักเรียน

Students insurance

โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ ให้คำแนะนำ กับนักเรียนว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องซื้อประกันภัยสำหรับนักเรียนต่างชาติ ก่อนการเดินทางมายังสหราชอาณาจักร

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเดินทางของคุณจะเป็นไปตามแผนทุกประการ แต่ในเหตุการณ์ไม่คาดฝันบางอย่าง ที่คุณอาจต้องยกเลิก หรือลดเวลาหลักสูตรลงเนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ การมีประกันภัยไว้ จะช่วยผ่อนคลายความกังวลของคุณได้ ประกันภัยของคุณ ควรครอบคลุมไปถึงการประกันสิ่งของส่วนตัว จากการลักขโมย หรือความเสียหาย รวมไปถึง ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินด้านการแพทย์ ที่คุณอาจประสบขณะอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร

โปรดไปที่เว็บไซต์ Endsleigh Insurance เพราะขอราคาสำหรับการเดินทางของคุณ

Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation