กิจกรรมทางสังคม

Platform 9 3/4

รายการกิจกรรมทางสังคมในรอบปีที่น่าตื่นเต้นของเรา จะทำให้นักเรียนมีโอกาสพบเพื่อนใหม่ และได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ ในโอกาสทางสังคมที่แตกต่างกัน

กิจกรรมเหล่าานี้ จะถูกออกแบบขึ้น เพื่อประกัน ประสบการณ์การใช้ชีวิตของคุณในสหราชอาณาจักรที่เต็มอิ่ม โดยการรวมเอากิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เข้าด้วยกัน รวมถึง การไปเที่ยว แบบสั้นๆ ในวันหยุดนอกลอนดอน

เราเล็งเห็นว่า ลอนดอนอาจเป็นเมืองที่ทุกอย่างแพงไปหมด สำหรับนักเรียน ดังนั้น เราจะจัดหากิจกรรมฟรี หรือมีราคาถูกต่างๆ ไว้ให้ ซึ่งรวมถึง การไปดูพิพิธภัณฑ์ ตลาด ถนนคนเดินของลอนดอน การเปลี่ยนพนักงานรักษาความปลอดภัยของพระราชวังบักกิ้งแฮม วันกีฬา และไปเที่ยวในจุดสำคัญต่างๆ ที่ได้รับความนิยมของลอนดอน

ปกติค่าใช้จ่ายของนักเรียนของเรา กับกิจกรรมบางอย่าง รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านอาหาร/เครื่องดื่ม หรือค่าบัตรเข้าชม จะมีราคาถูกกว่า เช่น :

  • การไปดูหนัง หรือชมดนตรี: 15-30 ปอนด์
  • งานแสดง/การท่องเที่ยวในลอนดอน: 10 ปอนด์
  • การท่องเที่ยวแบบเต็มวันนอกลอนดอน: 30 ปอนด์
  • คืนสโมสรในลอนดอน: 10 ปอนด์ สำหรับค่าเข้าชม
  • อาหารตอนสายในภัตตาคารท้องถิ่น: 5-12 ปอนด์
  • ชาอังกฤษยามบ่าย: 8-15 ปอนด์
  • ตามรอย Jack the Ripper: 5 ปอนด์

โปรดจำไว้ว่า นี่เป็นแค่ราคาตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมด รวมทั้งราคาจริง จะถูกแสดงไว้ที่กระดานแจ้งเตือนกิจกรรมทางสังคมของเรา ในบริเวณห้องโถงหลักของโรงเรียน

btn gallery activities

มีอะไรในเดือนนี้ - Social Activity calendar

ข้อสังเกต :
ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ หรือมีข้อกังวลใดๆ ในกิจกรรมทางสังคมนอกพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง กรุณาแจ้งสมาชิกของบุคลากรคนใดคนหนึ่ง ก่อนเข้าร่วม เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิภาพของเรา จะได้สามารถให้คำแนะนำว่ากิจกรรมนั้นเหมาะสมกับคุณหรือไม่ และถ้าคุณต้องการป้องกันไว้ก่อน

Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation