ภารกิจ และขั้นตอนการปฏิบัติของเรา

Our Approach

ภารกิจของเรา

เราให้คำมั่นว่า จะให้ประสบการณ์ทางการศึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ กับนักเรียน และครูฝึกสอน ของเราทุกคน ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร ปลอดภัย และสะดวกสบาย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ ตามความสามารถที่มากที่สุด ของพวกเขา

เราจะพยายามอย่างที่สุด ที่จะจัดหาบุคลากรที่ได้รับการรับรอง มีประสบการณ์ ความรอบรู้ และให้การดูแลนักเรียนได้ รวมถึงให้โอกาสแก่พวกเขาที่จะพัฒนาความเป็นมืออาชีพของตน

เรามุ่งมันที่จะมอบบริการที่ดีเยี่ยม ตามธรรมเนียมความซื่อสัตย์ และจริงใจต่อ ลูกค้าและผู้ว่าจ้างทั้งหมดของเรา

เป้าหมายด้านการศึกษาของเรา

teachersเรามีเป้าหมาย ที่จะมอบการเรียนภาษาอังกฤษที่สามารถใช้งานได้จริง และมีความหมายแก่ผู้เรียนทุกคน โดยมุ่งที่จะพัฒนาความสามารถของพวกเขา ในการแสดงออก ผ่านภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ ด้วยการยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของพวกเขา (การอ่าน การเขียน การพูด การฟัง) ไวยากรณ์ คำศัพท์ และการออกเสียง

บรรดาอาจารย์ที่ได้รับการรับรอง และมีประสบการณ์สูงของเรา จะทำงานกับหลักสูตรที่อิงจากหนังสือ มีความหลากหลายในสื่อการสอน และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการออกแบบบทเรียน ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน

แนวทางสิ่งที่ดีที่สุดของเรา จะหมายถึง การที่ผู้สอนทุกคน ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่าง ทุกบทเรียนจะถูกบูรณาการสำหรับใช้ในการสนทนา และผสมผสานการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการเรียน ต่อนักเรียนสูงสุด จนกระทั่งพวกเขาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

พัฒนาการของนักเรียน จะถูกตรวจสอบ ผ่านการทดสอบในชั้นเรียน และการเรียนพิเศษ กับอาจารย์ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่า นักเรียนแต่ละคนได้รับโอกาสพัฒนาตนเองอย่างรวดเร็ว และประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้

ระดับความสามารถ

Levels

หลังจากการประเมินผลในวันแรก นักเรียนทุกคน จะถูกจัดหลักสูตรให้ ตามเป้าหมายของการเรียน และระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของพวกเขา :

  • CEFR A1 (ระดับเริ่มต้น)
  • CEFR A2 (ก่อนระดับกลาง)
  • CEFR B1 (ระดับกลาง)
  • CEFR B2 (ระดับกลางขั้นสูง)
  • CEFR C1 (ระดับเชี่ยวชาญ)
  • CEFR C2 (ระดับเชี่ยวชาญขั้นสูง/ชำนาญ)

คลิ๊กที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดของเค้าโครงระดับอ้างอิงสาธารณะของสหภาพยุโรป CEFR (Common European Framework of Reference)

Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation