วันแรกที่โรงเรียน

School Entranceเมื่อคุณมาถึงโรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ คุณจะได้รับการต้อนรับจากหนึ่งในเจ้าหน้าที่ทะเบียนของเรา ซึ่งคุณจะได้รับหนังสือต้อนรับ และกระเป๋าของโรงเรียนนานาชาติ บลูมสเบอรี่

จากนั้นเราจะ:

  • แสดงให้คุณดูวิธีการทำข้อสอบกำหนดหลักสูตรออนไลน์ และเก็บงานเอกสารอื่นๆ
  • พูดคุยถึงเป้าหมายด้านการเรียนรู้ และประเมินระดับการพูดภาษาอังกฤษของคุณ
  • ให้คำแนะนำชั้นเรียนที่เหมาะกับคุณ ออกแบบแผนการเรียน จัดตารางเรียนของคุณ รวมทั้งเตรียมแบบฟอร์มพัฒนาการ เพื่อใช้ บันทึกข้อมูลต่อไปนี้ ตลอดทั้งหลักสูตร :

    ÷คะแนนการทดสอบ
    ÷พัฒนาการภาษาอังกฤษ
    ÷การเรียนเสริมกับครูผู้สอน

  • มอบหนังสือประจำหลักสูตรให้คุณ และพากคุณไปยังห้องเรียน

First Day at School

การปฐมนิเทศ

เมื่อถึงเวลา 12.20น. ในวันแรก คุณจะถูกเชิญให้เข้าร่วมการปฐมนิเทศของโรงเรียน ที่นี่ คุณจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด สำหรับนักเรียนใหม่ของเรา และได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโรงเรียน บุคลากร และชีวิตของนักเรียนในลอนดอน เรายังจะพาคุณเดินไปรอบๆ โรงเรียนเพื่อชมสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดของเราด้วย

ทุกๆ วันจันทร์ เวลาบ่าย 3 โมง เราจะมีกิจกรรมแนะนำลอนดอน ด้วยการเดิน ซึ่งคุณจะได้เห็นพื้นที่รอบๆ โรงเรียน รวมทั้งสถานที่สำคัญที่ได้รับความนิยมของลอนดอน

คุณจะได้รับเชิญ ให้เข้าร่วมการดื่มต้อนรับในเวลา 18.15 น. ที่ร้านอาหารท้องถิ่น เป็นโอกาสที่ดี ที่คุณจะได้สังสรรค์กับนักเรียนคนอื่นๆ

Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation