สิ่งอำนวยความสะดวกของเรา

สิ่งแวดล้อมที่สบาย และผ่อนคลาย พร้อมด้วยทรัพยากร และเครื่องมือทางการศึกษาที่ทันสมัย เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การเรียนภาษาอังกฤษของคุณ มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งประกันความรวดเร็วในพัฒนาการของคุณ

โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ เป็นสถานที่รวมความเก่าแก่ และความทันสมัยได้อย่างลงตัว โรงเรียนของเราตั้งอยู่ท่ามกลางอาคารต่างๆ จากยุคจอร์เจียนที่สวยงาม ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาล ในการรักษาสภาพทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดไว้ ภายใน ยังคงลักษณะดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างครบถ้วย อย่างไรก็ตาม อาคารต่างๆ ได้รับการปรับปรุงใหม่ ทำให้มีความสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีของศตวรรษที่ 21 ซึ่งรวมไปถึงการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย การเรียนการสอนผ่านวีดิทัศน์ และกระดานดำแบบตอบสนองได้ ในชั้นเรียนหลักๆ ทั้งหมดของเรา


Olympic LoungeOlympic Lounge

                                              


Multi-Faith roomMulti-Faith room

                                              Internetศูนย์ทรัพยากรนักเรียน:

ส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง ของการเรียนรู้ คือ การมีเวลา และพื้นที่ที่สะดวกสบาย สำหรับการฝึกฝน และการให้ความใส่ใจ ศูนย์ทรัพยากรนักเรียนของเรา เป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศเงียบสงบ และผ่อนคลาย สำหรับการเตรียมตัว ก่อน หรือหลังชั้นเรียนภาษาอังกฤษของคุณ

เรามีทรัพยากรต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้คุณ เรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่านบทเรียนในระดับต่างๆ ซีดี ดีวีดี หนังสือไวยากรณ์ และคำศัพท์ รวมถึงนิยายเรื่องสั้น ที่เขียนขึ้น เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ คุณยังสามารถใช้โน๊ตบุค หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของคุณ ในการเรียนรู้ โดยใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เนตความเร็วสูงแบบไร้สายของเรา


Cafeteriaโรงอาหารบลูมสเบอรี่:

ห้องอาหาร เป็นหนึ่งในจุดศูนย์รวมของโรงเรียนนานาชาติ บลูมสเบอรี่ เป็นที่ให้นักเรียนได้พบปะสังสรรค์ พร้อมด้วยอาหารและเครื่องดื่ม เป็นจุดสำหรับผ่อนคลาย และดูโทรทัศน์ หรือใช้โน๊ตบุคของพวกเขา เพื่อใช้งานอินเตอร์เนตไร้สาย

โรงอาหาร จะมีอาหารที่ใหม่สด ของขบเคี้ยว เครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็น ที่ปรุงโดยเจ้าหน้าที่โรงอาหารที่เป็นมิตร ในราคาเป็นกันเอง คอยให้บริการ


Theatre Roomห้องภาพยนต์:

ห้องภาพยนต์ของเรามีกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย มีคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง และครูหลายคนจะใช้ห้องดังกล่าว ในการสอบ ทำงานโครงการ หรือสอนบทเรียนแบบผสมผสานเสมอ ห้องนี้ยังถูกใช้เป็นห้องในการนำเสนอ ห้องวัดผลในวันจันทร์ ห้องปฐมนิเทศนักเรียนใหม่Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation