วิทยฐานะ

บริติส เคานซิล และ English UK

British Councilโรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ ได้รับการรับรองจากบริติส เคานซิล และเป็นหนึ่งในสมาชิกของ English UK (สมาคมศูนย์ภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะแห่งชาติ) เพื่อให้ได้มาซึ่งการรับรองวิทยฐานะ และสมาชิกภาพ ศูนย์ต้องเข้าเกณฑ์มาตรฐานขั้นสูง โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบอิสระภายนอกภายใต้หลักสูตร Accreditation UK ทุกๆ สี่ปี

British CouncilEnglish UK และบริติส เคานซิล ร่วมกันสร้าง Accreditation UK ซึ่งเป็นหลักสูตรประกันคุณภาพสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ ที่เข้มงวด และใหญ่ที่สุดในโลก ศูนย์ภาษาต้องมีคุณภาพระดับโลกเท่านั้น จึงจะได้รับสถานะ Accreditation UK มาตรฐานด้านการสอน การบริหารจัดการ และการดูแลนักเรียน จะถูกตรวจสอบ พร้อมๆ ไปกับอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งช่วยตัวผลักดันมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

EAQUALS

EAUALSโรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ ได้รับการรับรองโดย EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services) และได้รับรายงานการตรวจสอบระดับดีเยี่ยม ในปี พ.ศ. 2556 คลิ๊กที่นี่ เพื่ออ่านรายงานสรุปของผู้ตรวจสอบ

EAQUALS ได้ให้การรับรองวิทยฐานะ และปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอนภาษา มาตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.การแต่งตั้งวิทยฐานะโดย EAQUALS ซึ่งถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับบริการการเรียนรู้ด้านภาษา ถือเป็นหัวใจหลักที่ผู้ให้บริการหลักสูตรด้านภาษา ใช้พิสูจน์ถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านมาตรฐานชั้นสูงในระดับสากล

Independent Schools Inspectorate (ISI)

Private Further Educationโรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ ได้รับรายงานการตรวจสอบควบคุมด้านการศึกษาขั้นยอดเยี่ยมจาก Independent Schools Inspectorate (ISI) ในปี พ.ศ. 2556 เราได้รับคะแนนในระดับยอดเยี่ยม เกินความคาดหมายในทุกสาขา ถ้าต้องการอ่านรายงานการตรวจสอบล่าสุดของเราโปรด คลิ๊กที่นี่

ISI จะตรวจสอบการศึกษาทางไกลของเอกชน ในระดับวิทยาลัย และโรงเรียนสอนภาษาต่างๆ ในนามของ Home Office แห่ง UK Border Agency การตรวจสอบทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของตัวเด็ก และตัวนักเรียนเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อหาทางปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพของการดูแล รวมถึงการให้การศึกษาของโรงเรียนเหล่านั้น

Trinity College London

TrinityBloomsbury International เป็นผู้ลงทะเบียนศูนย์ตรวจสอบแบบ Trinity GESE (การสอบการพูดภาษาอังกฤษ) และผู้ให้บริการหลักสูตร Trinity SELTs (Secure English Language Tests) นำเสนอหลักสูตรการเตรียมพร้อม Trinity GESE และ ISE (ทักษะแบบบูรณาการภาษาอังกฤษ) ทรินิตี้คอลเลจลอนดอนเป็นคณะกรรมการการสอบระหว่างประเทศ ผู้ออกคุณวุฒิทางการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่เคารพทั่วไปในด้านทักษะการสื่อสาร ทรินิตี้ให้บริการ SELTs ทั่วสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานในการขอ UKVI สำหรับวีซ่า วีซ่าตลอดชีพ และความเป็นพลเมือง

การประกันความเชื่อมั่นระดับสูงจาก UKBA

UKBAโรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ เป็นหนึ่งใน โรงเรียนที่ได้รับการประกันความเชื่อมั่นระดับสูงจาก UKBA ชื่อของเราได้ขึ้นทะเบียน และได้ลิขสิทธิจาก UK Border Agency (UKBA) ทำให้สามารถรับสมัครนักเรียนชั้น 4 ระดับนานาชาติ ภายใต้ฐานระบบคะแนน หมายเลขลิขสิทธิของการ
ประกัน คือ : 6VWX9HTW8

Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation