นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท บลูมสเบอรี่ อินเตอร์เนชันแนล ยูเค ให้คำมั่นว่า จะปกป้องข้อมูลของผู้ว่าจ้าง นักเรียน ลูกค้า และหุ้นส่วน ที่เราเป็นผู้ถือ

พันธกิจของเรา

เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของเรา ภายใต้กฎหมายปกป้องข้อมูล พ.ศ.2541 และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ;

เพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ และข้อมูลทางธุรกรรม ที่ดำเนินกับเราเป็นความลับสูงสุด;

เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างถูกกฎหมาย ไม่มีอคติ และวิถีทางที่ปลอดภัย;

เพื่อดูแลข้อมูลของเรา อย่างเต็มความสามารถ และยึดมั่นในมาตรฐานของความเป็นส่วนตัว;

เพื่อเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี และบริษัทคลังข้อมูล ที่ให้ความเคารพในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และให้คำมั่นเช่นเดียวกัน ในการปกป้องข้อมูล ตามกฎหมายการปกป้องข้อมูล พ.ศ. 2541

เราปฏิญาณว่า จะไม่ใช้ข้อมูลของคุณ เพื่อเป้าประสงค์อื่นใด นอกจากในการดำเนินธุรกิจหลักของเรา เรายังปฏิญาณด้วยว่า จะไม่จำหน่ายข้อมูลของคุณ ไปให้ตัวแทนภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ

การใช้ข้อมูลของคุณ

ข้อมูลใดๆ ของคุณที่เราจัดเก็บไว้ จะเป็นข้อมูลลับ และข้อมูลเหล่านั้นจะถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น

เพื่อพิจารณา ใบสมัครใดๆ ที่คุณทำกับเรา และเพื่อบริหารจัดการหลักสูตรของคุณ เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ
เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ
เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาด ยกเว้นคุณห้ามนำไปใช้

พันธกิจของเราในการประมวลข้อมูลอย่างปลอดภัย

บริษัท บลูมสเบอรี่ อินเตอร์เนชันแนล ยูเค ประมวลข้อมูลจากแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ ภายในระบบของเราเอง โดยใช้เทคนิคการป้องกันข้อมูลล่าสุด เราได้รับคำแนะนำจากนักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางสารสนเทศ ในการปกป้องข้อมูลของเรา และเราจะดำเนินการประเมินผลเพื่อตรวจจับผู้บุกรุก และช่องโหว่ในระบบ เป็นประจำทุกเดือน

ถ้าคุณต้องการข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรด ติดต่อเรา.

Pinterest
school