English language school in Central London
Whatch our school videos
Improve your English skill with us!
Whatch our school videos
High quality English language courses
Best English language School in London
Quality accommodation for our English course student

School BrochuresFree English TestStudent TestimonialsVideo TestimonialsSchool Videos

หลักสูตร

Courses

โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลาย สำหรับทุกเพศ ทุกระดับทางภาษา ทุกความสนใจ และความต้องการเรียนรู้ ไม่ว่าคุณจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในอนาคต การท่องเที่ยว หรือเพื่อความพึงพอใจ เราแน่ใจว่า คุณจะพบหลักสูตรที่เหมาะกับคุณได้ ที่นี่

  • เลือกระยะเวลาที่คุณต้องการศึกษา (น้อยสุดหนึ่งสัปดาห์)
  • เลือกความเข้นข้มของหลักสูตร (1.5, 3, 4.5, 6 หรือ 7.5 ชั่วโมงต่อวัน)
  • เลือกชนิดของหลักสูตรจากรายการด้านล่าง
  • หลังจากการประเมินผลในวันแรกของคุณ เราจะแนะนำแผนการ เรียน เพื่อให้เหมาะกับระดับภาษาอังกฤษ และเป้าหมายการศึกษาของคุณ
  • ครูผู้สอน จะให้คุณทำแบบทดสอบประจำสัปดาห์ในชั้นเรียน และกวดวิชาให้คุณ จนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างถึงที่สุด

General English

 

English and Work

 

Exam Preparation

 

Academic English

 

Young Learners

 

Teacher Training

 

Private Lessons

 

Price ListRecent Updates TH

End of the Summer offer
วันพฤหัสบดี, 24 พฤษภาคม 2561
เรายินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า สื่อการตลาดปี 2018 ของเราในขณะนี้พร้อมแล้ว!...
ผู้ปกครองและเด็ก
วันอังคาร, 15 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนประถมศึกษาภาคฤดูหนาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม ถึง 16...
โรงเรียนประถมศึกษาภาคฤดูหนาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม ถึง 16...
Pinterest
Student eZone
Agent Area
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation
Bloomsbury Blog

Highly Trusted Sponsor Licensed by UKBApfe certificationAccredited by British Councilenglish ukeaqualstrinity