เตรียมสอบ TOEIC

ผลทดสอบTOEIC (Test of English for International Communication) เป็นที่รู้จักของบริษัท องค์กร วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 10,000 แห่ง จาก 120 ประเทศทั่วโลก

TOEIC ถูกออกแบบมาเพื่อ ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สอบ ในสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ และการทำงานในระดับสากล คะแนน TOEIC ที่ดี จะแสดงให้ นายจ้างของคุณเห็นถึงความสามารถ ในการติดต่อสื่อสารผ่านภาษาอังกฤษ ในสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจของคุณ

ครูผู้สอนที่มีความรู้ และประสบการณ์ของเราจะมอบบทเรียน ที่ยืนอยู่บนพื้นฐานความต้องการของนักเรียน เพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้ยกระดับภาษาอังกฤษ และฝึกฝนทักษะการทำข้อสอบไปในเวลาเดียวกัน บทเรียนจะประกอบด้วย ไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียง และทักษะการสนทนาทั่วไป รวมถึงการฝึกทำแบบฝึกหัดเก่า และแบบฝึกหัดสมมุติ

โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ เป็นศูนย์ทดสอบ TOEIC อย่างเป็นทางการ เรายินดีที่จะตอบคำถามทุกคำถามที่คุณมี เกี่ยวกับการทดสอบ และจะช่วยเหลือคุณในการลงทะเบียนสอบ ถ้าคุณต้องการ

รายละเอียดหลักสูตร
ขนาดห้องเรียน เฉลี่ย 12 คน สูงสุด 16 คน
วันเริ่มเรียน ทุกๆ วันจันทร์
ระยะเวลาหลักสูตร 1 สัปดาห์หรือมากกว่า
อายุต่ำสุด 16 ปี
ระดับภาษา B1 – C2 (ระดับกลาง – ชำนาญ)
วัน จันทร์ ถึงศุกร์

ตัวเลือกหลักสูตร
  บทเรียนต่อสัปดาห์เวลาบทเรียน
ระดับ Standard ช่วงเช้า 20(15 ชั่วโมง) 9:00 - 12:15
ระดับ Standard ช่วงบ่าย/strong>
(เปิดรับสมัครในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม
20(15 ชั่วโมง) 13:00 - 16:15
ระดับ Standard Plus ช่วงเช้า 30(22.5 ชั่วโมง) 9:00 - 12:15 & 13:00 - 14:30
ระดับ Standard Plus ช่วงบ่าย 30(22.5 ชั่วโมง) 13:00 - 16:15 & 16:30 - 18:00
ระดับ Intensive
(เปิดรับสมัครในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม
40(30 ชั่วโมง) 9:00 - 12:15 & 13:00 - 16:15
ระดับ Super Intensive
(เปิดรับสมัครในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม
50(37.5 ชั่วโมง) 9:00 - 12:15 & 13:00 - 16:15 &
16:30 - 18:00

เป้าหมายหลักของหลักสูตรนี้คืออะไร

  • เพื่อยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษทุกๆ ด้าน ได้แก่ ทักษะสี่ประการ (การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง) รวมทั้งไวยากรณ์ คำศัพท์ และการออกเสียง
  • เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาพิเศษที่ต้องใช้ในการสอบ TOEIC
  • เพื่อให้คำแนะนำ และเกร็ดในการได้คะแนนตามที่คุณต้องการ
  • เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้ได้เต็มความสามารถ และให้แน่ใจว่า พัฒนาการของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผ่านแบบฝึกหัด และการสนับสนุนที่เพียงพอ

Check the price and book a course now

Pinterest

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation