เตรียมสอบ TOEFL

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) เป็นหนึ่งในการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของโลก จาก มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ กว่า 8,500 แห่ง ในกว่า 130 ประเทศ

TOEFL ถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชั้นเรียนทางวิชาการ ในการทดสอบ คุณอาจต้องอ่านบทความจากหนังสือเรียน และฟังการสอน และตอบสนองด้วยการพูดหรือเขียน ดังเช่นที่คุณต้องทำให้ห้องเรียนปกติ

ครูผู้สอนที่มีความรู้ และประสบการณ์ของเราจะมอบบทเรียน ที่ยืนอยู่บนพื้นฐานความต้องการของนักเรียน เพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้ยกระดับภาษาอังกฤษ และฝึกฝนทักษะการทำข้อสอบไปในเวลาเดียวกัน บทเรียนจะประกอบด้วย ไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียง และทักษะการสนทนาทั่วไป รวมถึงการฝึกทำแบบฝึกหัดเก่า และแบบฝึกหัดสมมุติ

รายละเอียดหลักสูตร
ขนาดห้องเรียน เฉลี่ย 12 คน สูงสุด 16 คน
วันเริ่มเรียน ทุกๆ วันจันทร์
ระยะเวลาหลักสูตร 1 สัปดาห์หรือมากกว่า
อายุต่ำสุด 16 ปี
ระดับภาษา B1 – C2 (ระดับกลาง – ชำนาญ)
วัน จันทร์ ถึงศุกร์

ตัวเลือกหลักสูตร
  บทเรียนต่อสัปดาห์เวลาบทเรียน
ระดับ Standard ช่วงเช้า 20(15 ชั่วโมง) 9:00 - 12:15
ระดับ Standard Plus ช่วงเช้า 30(22.5 ชั่วโมง) 9:00 - 12:15 & 13:00 - 14:30

เป้าหมายหลักของหลักสูตรนี้คืออะไร

  • เพื่อยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษทุกๆ ด้าน ได้แก่ ทักษะสี่ประการ (การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง) รวมทั้งไวยากรณ์ คำศัพท์ และการออกเสียง
  • เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาพิเศษที่ต้องใช้ในการสอบ TOEFL
  • เพื่อให้คำแนะนำ และเกร็ดในการได้คะแนนตามที่คุณต้องการ
  • เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้ได้เต็มความสามารถ และให้แน่ใจว่า พัฒนาการของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผ่านแบบฝึกหัด และการสนับสนุนที่เพียงพอ

Check the price and book a course now

Pinterest

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation