การออกเสียงและสำเนียงที่ชัดเจน

เป็นหลักสูตรที่ดีเยี่ยมที่สามารถเรียนแบบเดี่ยวหรือเป็นหลักสูตรเพิ่มเติมนอกเหนือจากการการเรียนตอนเช้าของคุณ

หลักสูตรถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการพูดอย่างชัดเจนมากขึ้น ออกเสียงอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นและเพื่อเพิ่มความมั่นใจเมื่อพูดภาษาอังกฤษ. ครูผู้สอนที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ของเราจะทำให้มั่นใจว่าทุกคนในชั้นเรียนได้มีการพัฒนาปรับปรุงการออกเสียง เช่นเดียวกันกับได้พัฒนาทักษาการสนทนาและ ในช่วงบทเรียนสั้น ๆ เหล่านี้

รายละเอียดหลักสูตร
ขนาดห้องเรียน เฉลี่ย 12 คน สูงสุด 16 คน
วันเริ่มเรียน ทุกๆ วันจันทร์
ระยะเวลาหลักสูตร 1 สัปดาห์หรือมากกว่า
อายุต่ำสุด 16 ปี
ระดับภาษา A1 – C2 (ระดับเริ่มต้น – ชำนาญ)
วัน จันทร์ ถึงศุกร์

ตัวเลือกหลักสูตร
  บทเรียนต่อสัปดาห์ เวลาบทเรียน
เสริมช่วงเช้า 10 (7.5 ชั่วโมง) 13:00 – 14:30

เป้าหมายหลักของหลักสูตรนี้คืออะไร

  • เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและเป็นที่เข้าใจได้
  • เพื่อเพิ่มความมั่นใจเมื่อสนทนาภาษาอังกฤษ
  • เพื่อให้ได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นของวิธีการออกเสียงในภาษาอังกฤษและเพื่อให้สามารถ ระบุและใช้การเน้นเสียงที่เหมาะสมในแต่ละคำพูดและประโยค
  • เพื่อให้รู้สึกคุ้นเคยกับการฟังภาษาอังกฤษในสำเนียงที่แตกต่างกันมากยิ่งขึ้น

Check the price and book a course now

Pinterest

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ