ทักษะในการสอบ

เป็นหลักสูตรเดี่ยวที่ยอดเยี่ยม หรือเป็นการเรียนเพิ่มเติมจากชั้นเรียนตอนเช้าหรือตอนบ่าย นี่เป็นทางเลือกในอุดมคติสำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบข้อสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แก่ IELTS, TOEIC, TOEFL หรือ Cambridge FCE, CAE, CPE.

ติวเตอร์ผู้มากประสบการณ์ของเราจะพิจารณารูปแบบการเรียนและจุดประสงค์ส่วนตัวของแต่ละคน ให้คุณได้มีอินพุตของภาษา และกลยุทธ์ในการสอบเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ

ทักษะบางอย่างที่ครอบคลุมในหลักสูตรนี้ ประกอบไปด้วย:

  • การสรุปและการถ่ายทอดความหมาย
  • การอ่านแบบคร่าวๆและการสแกน
  • การฟังเพื่อการจับใจความสำคัญ และข้อมูลเฉพาะ
  • การเขียน การแก้ไข และการวิจารณ์งานเขียน
  • การจดบันทึกและการนำเสนอ
  • การพัฒนาการพูดและการเขียนในส่วนของข้อโต้แย้งที่กระชับและชัดเจน

รายละเอียดหลักสูตร
ขนาดห้องเรียน เฉลี่ย 12 คน สูงสุด 16 คน
วันเริ่มเรียน ทุกๆ วันจันทร์
ระยะเวลาหลักสูตร 1 สัปดาห์หรือมากกว่า
อายุต่ำสุด 16 ปี
ระดับภาษา B1 - C2 (ระดับกลาง – ชำนาญ)
วัน จันทร์ ถึงศุกร์

ตัวเลือกหลักสูตร
  บทเรียนต่อสัปดาห์เวลาบทเรียน
เสริมช่วงเช้า 10 (7.5 ชั่วโมง) 13:00 – 14:30
เสริมช่วงบ่าย 10 (7.5 ชั่วโมง) 16:30 – 18:00

เป้าหมายหลักของหลักสูตรนี้คืออะไร

  • เพื่อพัฒนา 4 ทักษะหลัก (อ่าน เขียน พูด และฟัง) ที่จำเป็นในการสอบ
  • เพื่อเรียนรู้และฝึกซ้อมเทคนิคการสอบ
  • เพื่อเพิ่มความมั่นใจของคุณในการตอบข้อสอบอย่างชัดเจน ตรงจุด และอยู่ในเวลาที่กำหนด
  • เพื่อเน้นไปที่รูปแบบและแนวการเขียนที่แตกต่างกัน รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็น การกำหนดรูปแบบและเครื่องหมายวรรคตอน

Check the price and book a course now

Pinterest

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation