ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์พิเศษ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ คนที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเอง ในสาขาเฉพาะ เช่น ด้านกฎหมาย การเงิน เทคโนโลยี การแพทย์ การท่องเที่ยว การบิน การสอน การปรับสำเนียง และทรัพยากรมนุษย์

ครูผู้สอนที่มีความรู้ และมากประสบการณ์ของเรา จะออกแบบบทเรียน ที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ และความต้องการของคุณ บทเรียนต่างๆ จะมุ่งพัฒนาทักษะทางการสื่อสารที่เป็นมืออาชีพ และใช้ได้ในเชิงพาณิชย์ รูปแบบการต่อรอง และเทคนิคต่างๆ ทักษะการนำเสนอ ทักษะการเขียน และใช้ภาษาอังกฤษในสังคม แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ การเน้นด้าน คำศัพท์ และการแสดงออก ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร ในสายงานที่คุณเลือก เรา มีชั้นเรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก และ/หรือ การเรียนแบบตัวต่อตัว สำหรับคุณโดยเฉพาะ

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง หลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในหมวดนี้ ถ้าคุณกำลังมองหาหลักสูตรในสายงานอื่นๆ กรุณาติดต่อเรา และเรายินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คุณ

ภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย

หลักสูตรนี้ เน้นไปที่การใช้ภาษาอังกฤษในสิ่งแวดล้อมทางกฎหมาย เชิงธุรกิจ เพื่อให้สามารถใช้เตรียมการขอประกาศนียบัตรทางกฎหมายในระดับนานาชาติ (Cambridge ILEC) ด้วยการพัฒนาทักษะสำคัญสี่ด้าน คือ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด หลักสูตรครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 • การทำสัญญา
 • การตั้งบริษัท
 • ความสัมพันธ์ของเจ้าหนี้และลูกหนี้
 • สิทธิบัตร
 • กฎหมายแรงงาน
 • กฎหมายอสังหาริมทรัพย์
 • การซื้อขายที่ปลอดภัย

ภาษาอังกฤษด้านการเงิน

เป้าหมายของหลักสูตรนี้ เพื่อยกระดับความสามารถในการสื่อสารของคุณ ในทางการเงิน ด้วยการใช้ ภาษาอังกฤษที่น่าเชื่อถือ ชัดเจน ง่าย แม่นยำ และทันสมัย

หลักสูตรจะรวมเอาการทดสอบเชิงปฏิบัติ โดยการศึกษาจากหนังสือ วีดีโอสรุป และการแสดงละครสั้นๆ เพื่อแนะนำ และฝึกฝนภาษาอังกฤษในหลายๆ ด้าน ทางการเงินของบริษัท การดำเนินงานของธนาคาร การลงุทน และด้านเศรษฐกิจ เช่น

 • การประเมินความเสี่ยง
 • การตรวจสอบบัญชี
 • กระบวนการด้านงบประมาณ
 • การควบรวม และการเข้าถือสิทธิ
 • ภาษี
 • การประกัน
 • การธนาคารนานาชาติ
 • การกำหนดราคา และการซื้อขาย

ภาษาอังกฤษสำหรับการบิน

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน เช่น นักบิน หรือผู้คุมหอการบิน ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญของพวกเขา รวมทั้ง บุคคลที่ต้องการยกระดับภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการด้านภาษาอังกฤษ ขององค์การการบินระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization, ICAO) หัวข้อของหลักสูตรได้แก่

 • การนำทาง
 • ระยะเวลา และตารางเวลา
 • สินค้า วัสดุ และอัคคีภัย
 • ลูกเรือโดยสาร
 • การลงจอด
 • อุตุนิยมวิทยา
 • สนามบิน
 • ความปลอดภัย

ภาษาอังกฤษทางการแพทย์

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องการยกระดับทักษะการสื่อสารของตนเอง ในทางการแพทย์ โดยเฉพาะการสื่อสารกับผู้ป่วย และเพื่อนร่วมงาน

ครูผู้สอนที่มีความรู้ และประสบการณ์ของเรา จะออกแบบหลักสูตร และสร้างบทเรียนที่เหมาะกับความต้องการ และความประสงค์ ของกลุ่ม หลักสูตรจะอิงอยู่กับภาษาอังกฤษมาตรฐาน และเน้นไปที่ทักษะทั้งสี่ด้าน (การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง) ผ่านกิจกรรม และสถานการณ์ที่หลากหลาย

บทเรียนทั้งหมด จะมีเนื้อหา ที่ตั้งอยู่บนหัวข้อดังกล่าว ซึ่งรวมถึง

 • การสอบถามผู้ป่วย
 • การสอบถามอาการ
 • ประวัติทางการแพทย์ และการจดบันทึก
 • ยา และบันทึก
 • การแปลผลสถิติทางการแพทย์ ที่เกี่ยวกับกรณีศึกษาที่ยังไม่การโต้แย้งกันอยู่
 • แนวทางปฏิบัติ และการอ่านคู่มือ หรือแผนภาพ
รายละเอียดหลักสูตร
ขนาดห้องเรียน ความยืดหยุ่น
วันเริ่มเรียน ทุกๆ วันจันทร์
ระยะเวลาหลักสูตร 1 สัปดาห์หรือมากกว่า
อายุต่ำสุด 16ปี
ระดับภาษา B1 – C2 (ระดับกลาง – ชำนาญ)
วัน จันทร์ ถึงศุกร์

ตัวเลือกหลักสูตร
  บทเรียนต่อสัปดาห์ เวลาบทเรียน
ตัวต่อตัว ความยืดหยุ่น ความยืดหยุ่น
กลุ่มเล็กๆ ความยืดหยุ่น ความยืดหยุ่น

เป้าหมายหลักของหลักสูตรนี้คืออะไร

 • เพื่อวางกรอบ ที่จะช่วยให้ผู้เข้าเรียนในหลักสูตร สามารถแปลความหมายของความรู้ในงานที่ทำอยู่ และยกระดับประสิทธิภาพในที่ทำงานได้อย่างมั่นคง
 • เพื่อฝึกฝนภาษา ผ่านสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจริง
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร และการออกเสียง

Check the price and book a course now

Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation