ภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม

หาประสบการณ์ในกรุงลอนดอน ในระหว่างการเรียน และฝึกภาษาอังกฤษ ไปพร้อมๆ กับเพื่อนของคุณ

ครูผู้สอนที่มีความรู้ และมากประสบการณ์ของเรา จะออกแบบบทเรียน บนหลักสูตรที่คุณเลือกได้ ซึ่งทำให้คุณมีโอกาศเรียน ในกลุ่มที่คุณเลือก ผ่านกิจกรรมการสื่อสารที่หลากหลาย

เราสามารถจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัย รวมทั้งกิจกรรมทางสังคมที่น่าตื่นใจ และหลากหลาย สำหรับกลุ่มของคุณ เพื่อประกันความสุขในกรุงลอนดอน ตลอดหลักสูตร

เราสามารถจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัย

รายละเอียดหลักสูตร
ขนาดห้องเรียน ยืดหยุ่นสำหรับกลุ่มของคุณทุกขนาด
วันเริ่มเรียน ทุกๆ วันจันทร์
ระยะเวลาหลักสูตร 1 สัปดาห์หรือมากกว่า
อายุต่ำสุด อายุต่ำสุด: 16 ปี ในชั้นเรียนผู้ใหญ่ (อายุสูงสุดสำหรับชั้นเรียนนักเรียนรู้วัยเยาว์: 17 ปี)
ระดับภาษา A1 – C2 (ระดับเริ่มต้น – ชำนาญ)
วัน จันทร์ ถึงศุกร์

ตัวเลือกหลักสูตร
  บทเรียนต่อสัปดาห์ เวลาบทเรียน
ภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม ความยืดหยุ่น ความยืดหยุ่น

เป้าหมายหลักของหลักสูตรนี้คืออะไร

  • เพื่อให้โอกาสพัฒนา และฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษของคุณ ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในขณะใช้ชีวิตในกรุงลอนดอน
  • เพื่อให้คุณจดจ่ออยู่กับ "ความต้องการด้านภาษา และเป้าประสงค์" ในกลุ่มของคุณ (เช่น การเตรียมสอบ การพัฒนาการออกเสียงและความคล่องแคล่ว และอื่นๆ อีกมากมาย)
  • เพื่อประกันว่า การใช้ชีวิตในลอนดอนของคุณ มีประโยชน์ และน่าตื่นเต้น

Check the price and book a course now

Pinterest

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation