แผนการศึกษารายปี

แผนการศึกษารายปี เป็นแผนที่ดีเยี่ยม สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาในลอนดอน เป็นระยะเวลานาน เพื่อพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษของพวกเขาได้อย่างรวดเร็ว และมีโอกาสได้รับประกาศนียบัตรทางด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (เช่น IELTS CAE หรือ TOEIC) ระหว่างการหาประสบการณ์ชีวิตในสหราชอาณาจักร

ในช่วงเริ่มต้นของการศึกษา คุณจะได้ปรึกษาแผนการศึกษาของตนเอง กับสมาชิกในคณะการศึกษาของเรา และความก้าวหน้าของคุณจะได้รับการตรวจสอบ ผ่านการทดสอบรายสัปดาห์ และจะมีการกวดวิชาเป็นประจำ เพื่อช่วยให้คุณสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และได้รับผลตามที่คุณต้องการ

คุณสามารถเลือกหลักสูตรของเราได้ดังนี้

  • ภาษาอังกฤษทั่วไป
  • เตรียมตัวสอบ: IELTS, TOEIC, TOEFL, การทดสอบของเคมบริดจ์ (FCE, CAE, CPE)
  • ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ

นอกจากนั้น คุณยังสามารถผสมหลักสูตรด้านบน กับ

  • ชั้นเรียนสนทนา
  • ชั้นฝักฝนทักษะ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
  • บทเรียนส่วนตัว
รายละเอียดหลักสูตร
ขนาดห้องเรียน เฉลี่ย 12 คน สูงสุด 16 คน
วันเริ่มเรียน ทุกๆ วันจันทร์ในเดือนกันยายน
ระยะเวลาหลักสูตร 36 weeks
อายุต่ำสุด 16ปี
ระดับภาษา B1 – C2 (ระดับกลาง – ชำนาญ)
วัน จันทร์ ถึงศุกร์

ตัวเลือกหลักสูตร
  บทเรียนต่อสัปดาห์เวลาบทเรียน
ระดับ Standard ช่วงเช้า 20(15 ชั่วโมง) 9:00 - 12:15
ระดับ Standard ช่วงบ่าย/strong> 20(15 ชั่วโมง) 13:00 - 16:15
ระดับ Standard Plus ช่วงเช้า 30(22.5 ชั่วโมง) 9:00 - 12:15 & 13:00 - 14:30
ระดับ Standard Plus ช่วงบ่าย 30(22.5 ชั่วโมง) 13:00 - 16:15 & 16:30 - 18:00
ระดับ Intensive 40(30 ชั่วโมง) 9:00 - 12:15 & 13:00 - 16:15
ระดับ Super Intensive 50(37.5 ชั่วโมง) 9:00 - 12:15 & 13:00 - 16:15 &
16:30 - 18:00

เป้าหมายหลักของหลักสูตรนี้คืออะไร

  • เพื่อพัฒนาระดับทางภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งรวมไปถึง ทั้งสี่ทักษะ (การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง) รวมทั้งไวยากรณ์ คำศัพท์ และการออกเสียง
  • เพื่อให้การสนับสนุนที่จำเป็นกับคุณ ทำให้คุณบรรลุเป้าประสงค์ในการเรียนรู้ระยะยาว
  • เพื่อให้ความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ของคุณ เป็นไปได้สูงสุด ผ่านระบบโครงสร้างของการตรวจสอบ

Check the price and book a course now

Pinterest

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation