Εξεταστικό Κέντρο Trinity GESE

Το Μπλούμσμπερι Ιντερνάσιοναλ είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποιημένο από το Τρίνιτυ Κόλλετζ για:
• Εξετάσεις Βαθμολόγησης στην Ομιλία της Αγγλικής (GESE) Βαθμοί 1 - 12

Τι είναι το Τρίνιτυ GESE;

Το GESE αξιολογεί τις γνωστικές ικανότητες ομιλίας και κατανόησης των ανθρώπων των οποίων η Αγγλική δεν είναι η πρώτη τους γλώσσα. Έχει σχεδιαστεί με σκοπό να βελτιώσει τα κίνητρα και την αυτοπεποίθηση στη χρήση της γλώσσας, και επιτρέπει στους μαθητές της αγγλικής γλώσσας να χαρτογραφήσουν όλη τους την πρόοδο από το CEFR Προ-Α1 (αρχαρίων) έως το C2 (Δίπλωμα Προφίσιενσυ).

Που αναγνωρίζεται το Τρίνιτυ GESE;

Οι εξετάσεις του Τρίνιτυ GESE αναγνωρίζονται από όλες τις επιχειρήσεις και όλες τις Πανεπιστημιακές Σχολές και Ινστιτούτα - Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλον τον κόσμο ως απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Ποιά είναι η δομή και πως λειτουργούν οι εξετάσεις αυτές;

Οι εξετάσεις GESE είναι διαθέσιμες σε 12 βαθμίδες, οι οποίες οργανώνονται σε τέσσερα γλωσσικά επίπεδα: Αρχικό, Στοιχειώδες, Ενδιάμεσο και Προχωρημένο. Καθώς οι μαθητές μετακινούνται από την μιά βαθμίδα στην επόμενη, καλούνται να εκτελέσουν περισσότερες εργασίες, αλλά η κύρια εστίαση είναι στην προσωπική εμπειρία και στα πλαίσια της πραγματικής ζωής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα GESE στην ιστοσελίδα του Trinity College του Λονδίνου.

Πώς μπορώ να μετάσχω στις εξετάσεις μου;

Οι εξετάσεις στο Τρίνιτυ GESE στο Μπλούμσμπερι Ιντερνάσιοναλ είναι διαθέσιμες σε:

• Ομάδες των 6 ή περισσοτέρων υποψηφίων οι οποίοι εγγράφονται στα μαθήματα μας για την προετοιμασία. Οι εξετάσεις του Τρίνιτυ στο Μπλούμσμπερι Ιντερνάσιοναλ δεν είναι διαθέσιμες σε υποψήφιους που διαθέτουν βίζα παραμονής στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς αυτές δεν έχουν καταγραφεί ως ένα ασφαλές για την αγγλική γλώσσα Εξεταστικό Κέντρο Γλωσσών (Selt) με την UKVI. Ωστόσο, παρέχουμε μαθήματα προετοιμασίας Selt για:

  • Τριάδα Selt GESE Βαθμού 2 (Α1)
  • Τριάδα Selt GESE Βαθμού 5 (Β1)

Πως μαθαίνω τα δικά μου αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιμα 2 ημέρες μετά τις εξετάσεις, συνοδεύονται δε και από το Επίσημο Φύλλο Αναφοράς. Τα σχετικά Πιστοποιητικά παραδίδονται σε 6 έως 8 εβδομάδες μετά από την εξεταστική περίοδο."

Pinterest
TOEIC Test Centre