Ασφάλεια Σπουδαστών

Students insurance

Η Bloomsbury International σας συνιστά να αγοράσετε διεθνείς σπουδαστικές ασφαλίσεις, πριν να ταξιδέψετε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ελπίζουμε ότι το ταξίδι σας θα πάει σύμφωνα με τα σχέδια σας, αλλά στην ατυχή περίπτωση που θα πρέπει είτε να ακυρώσετε ή να συντομεύσετε τα μαθήματα σας λόγω κάποιου απρόβλεπτου γεγονότος, η ασφάλιση θα σας παρέχει σιγουριά. Η ασφαλιστική σας θα πρέπει επίσης να καλύπτει τα υπάρχοντά σας κατά της κλοπής ή καταστροφής, καθώς και τυχόν επείγοντα ιατρικά έξοδα που μπορεί να έχετε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την Endsleigh Insurance για να πάρετε μια προσφορά για το ταξίδι σας.

Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation