Εκθέσεις Επιθεώρησης

ISIΤο Σεπτέμβριο του 2016, η Bloomsbury International επέτυχε και πάλι την υψηλότερη αναγνώριση από την ISI! Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ιδιαίτερα υποστηρικτικούς μαθητές μας, τους επαγγελματίες και επιμελείς συνεργάτες μας, τους εξαιρετικά αφοσιωμένους εκπαιδευτικούς και την πρώτης κατηγορίας ομάδα μας που πάντα πασχίζει ώστε να παρέχει βέλτιστες υπηρεσίες εκπαίδευσης στους μαθητές - όπως αποδείχθηκε στην πρόσφατη επιθεώρηση της ISI.

Η τελευταία έκθεση επιθεώρησης της ISI επαινεί ιδιαίτερα και εκτενώς την Bloomsbury International σε όλους τους τομείς, από την ποιότητα της διδασκαλίας, το σχεδιασμό των μαθημάτων και τις επιτυχίες των μαθητών έως την ευημερία των σπουδαστών, την ψυχολογική υποστήριξη, τις σχολικές εγκαταστάσεις και πολλά άλλα. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που μαθαίνουμε ότι οι μαθητές μας εξέφρασαν στην ISI τη μεγάλη ικανοποίησή τους με το σχολείο μας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επιθεώρησης μας. Η στενή σχέση μεταξύ των σπουδαστών μας και της ομάδας της Bloomsbury έχει αναγνωριστεί και πάλι από τους επιθεωρητές της ISI.

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη έκθεση κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Σύνοψη διαπιστώσεων της Ανεξάρτητης Επιθεώρησης Σχολείων (ISI) για το 2016:

“Η διδασκαλία είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ.”

“Η ποιότητα είναι ΑΡΙΣΤΗ.”

“Η ποιότητα του προγράμματος μαθημάτων, καθώς και των επιτευγμάτων των διδασκόντων και των μαθητών είναι ΑΡΙΣΤΗ.”

“Οι διδάσκοντες διαθέτουν ΑΡΙΣΤΗ γνώση του αντικειμένου.”

“Η ασφάλεια και η ευημερία των μαθητών είναι ΑΡΙΣΤΗ.”

“Οι υποστηρικτικές δομές για τους μαθητές είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ.”

“Οι ρυθμίσεις για την προστασία των μαθητών ηλικίας κάτω των 18 είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ.”

“Η αποτελεσματικότητα της διοίκησης, της ηγεσίας και της διαχείρισης είναι ΑΡΙΣΤΗ.”

“Η παρακολούθηση της προόδου των σπουδαστών είναι ΑΡΙΣΤΗ.”

“Η πρόοδος και η απόδοση είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ.”

“Οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να σημειώσουν ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ πρόοδο στις τέσσερις δεξιότητες, της ανάγνωσης, της σύνταξης, της κατανόησης και της ομιλίας.”

“Οι διαδικασίες της πρόσληψης προσωπικού είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ.”

“Η αξιολόγηση των μαθητών είναι ΑΡΙΣΤΗ.”

“Η καταλληλότητα της παροχής μαθημάτων και του προγράμματος σπουδών είναι ΑΡΙΣΤΕΣ.”

“Οι επιλογές των διαθέσιμων μαθημάτων παρέχουν στους μαθητές ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ευκαιρίες προόδου.”

“Η επίδοση των μαθητών που δίνουν εξετάσεις είναι ΑΡΙΣΤΗ.”

“Οι ρυθμίσεις για την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία του σχολείου είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ.”

“Οι πολιτικές και οι διαδικασίες υγείας και ασφάλειας είναι ΑΡΙΣΤΕΣ.”

“Η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη του προσωπικού είναι ΑΡΙΣΤΗ.”

“Οι σχέσεις ανάμεσα στο προσωπικό και τους μαθητές είναι ΑΡΙΣΤΕΣ.”

“Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών είναι ΑΡΙΣΤΕΣ.”

“Οι διαδικασίες παροχής στέγασης των μαθητών σε σπίτια είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ.”

“Η διοίκηση και η εποπτεία είναι ΑΡΙΣΤΕΣ.”

“Στους διευθυντές και στο προσωπικό παρέχεται ΑΡΙΣΤΗ υποστήριξη.”

“Διατίθενται ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ πόροι διδασκαλίας και μάθησης.”

“Οι δομές διαχείρισης και οι αρμοδιότητες είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ.”

“Παρέχονται ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ευκαιρίες έκφρασης απόψεων για τους μαθητές και το προσωπικό.”

“Διατίθεται ένα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ πρόγραμμα για την εξέλιξη του προσωπικού.”

“Η διασφάλιση ποιότητας είναι ΑΡΙΣΤΗ.”

“Η παροχή πληροφοριών είναι ΑΡΙΣΤΗ.”

Με μεγάλη εκτίμηση σε όλους όσοι εμπλέκονται στη συνεχιζόμενη επιτυχία της Bloomsbury International.

 

EQUALSΤον Μάρτιο του 2013, η Bloomsbury International επιθεωρήθηκε από την EAQUALS (αριστεία στην εκπαίδευση γλώσσας) και έλαβε μια εξαιρετικά καλή έκθεση. Παρακάτω είναι μια περίληψη της έκθεσης που γράφτηκε από τους επιθεωρητές της EAQUALS:

“Bloomsbury International was inspected by EAQUALS in March 2013 and met the high standards required for EAQUALS accreditation. The teaching, the course programmes, as well as the course organisation, the learning resources, testing and evaluation were all judged to be of high quality. It was found that the institution takes great care to protect the welfare of its clients and staff, and all publicity materials produced by the institution are accurate and truthful.”

Η Bloomsbury International επιθεωρήθηκε από την EAQUALS Μάρτιο του 2013 και συνάντησε τα υψηλά πρότυπα που απαιτούνται για την πιστοποίηση EAQUALS. Η διδασκαλία, τα προγράμματα μαθημάτων, καθώς και η οργάνωση τους, οι διαθέσιμοι πόροι για την εκμάθηση, τα διαγωνίσματα και η αξιολόγηση, ήταν όλα υψηλής ποιότητας. Διαπιστώθηκε ότι η σχολή δίνει μεγάλη προσοχή για να προστατεύσει την ευημερία των πελατών της και του προσωπικού της, και όλα όσα δημοσιοποιούν από τη σχολή είναι ακριβείς και αληθείς.

Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation