Διαπιστεύσεις

Βρετανικό Συμβούλιο και English UK

British CouncilΗ Bloomsbury International είναι διαπιστευμένη από το Βρετανικό Συμβούλιο και μέλος του English UK (Εθνική Ένωση διαπιστευμένων κέντρων εκμάθησης Αγγλικών). Για την διαδικασία αποδοχής μέλους και τη κατοχή της διαπίστευσης, τα κέντρα χρειάζεται να πληρούν υψηλά επίπεδα, τα οποία θέτει η ανεξάρτητη επιθεώρηση διαπιστεύσεων (Accreditation UK) κάθε τέσσερα χρόνια.

British CouncilΗ Accreditation UK δημιουργήθηκε από το Βρετανικό Συμβούλιο και την English UK και αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο και πιο αυστηρό όργανο επιθεώρησης ποιότητας για τη διδασκαλία των Αγγλικών. Τα κέντρα διδασκαλίας γλώσσας θα πρέπει να είναι παγκόσμιας κλάσης για να κερδίσουν τη διαπίστευση. Ο έλεγχος των επιπέδων διδασκαλίας, διαχείρισης της εταιρίας και σπουδαστών, μαζί με τις εγκαταστάσεις στέγασης και μάθησης,συντελούν στο να αναβαθμίζονται διαρκώς τα κριτήρια.

EAQUALS

EAUALSΗ Bloomsbury International είναι επίσης διαπιστευμένη από την EAQUALS (Έλεγχος και Διαπίστευση ποιότητας σε υπηρεσίες εκμάθησης γλώσσας) από την όποια παρέλαβε εξαιρετικά καλά σχόλια στον πρόσφατο ελέγχο που έγινε το 2017. Διαβάστε εδώ μια περίληψη του ελέγχου γραμμένη από τους ελεγκτές.

Η EAQUALS διαπιστεύει και αναπτύσσει τη ποιότητα στη διδασκαλία της γλώσσας από την ίδρυση της το 1991. Οι διαπιστεύσεις της είναι το κυρίως μέσο με το οποίο τα κέντρα εκμάθησης γλώσσας μπορούν να επιδείξουν ότι συμβαδίζουν με τα διεθνή υψηλά επίπεδα που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τις υπηρεσίες διδασκαλίας γλώσσας.

Independent Schools Inspectorate (ISI)

Private Further EducationH Bloomsbury International το 2016 έλαβε επίσης έναν εξαιρετικό έλεγχο επίβλεψης διδασκαλίας από την ISI (Ανεξάρτητη Επιθεώρηση Σχολείων). Χαρακτηρίστηκε “Υπεράνω προσδοκιών” και έλαβε διακρίσεις σε όλα τα επίπεδα. Για να διαβάσετε τον πιο πρόσφατο έλεγχο επιθεώρησης, παρακαλώ πατήστε εδώ. .

Η ISI επιθεωρεί ιδιωτικά, σχολεία εκμάθησης Αγγλικών και Κολέγια, εκ μέρους του αντίστοιχου υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι επιθεωρήσεις αυτές είναι προς όφελος των μαθητών και των σπουδαστών, και έχει ως σκοπό τη βελτίωση και την αποδοτικότητα της εκμάθησης.

Trinity College London

TrinityΤο Bloomsbury International [Μπλούμσμπερι Ιντερνάσιοναλ] είναι Πιστοποιημένο από το Trinity [Κολλέγιο Τρίνιτι] αφ’ ενός ως Κέντρο Εξετάσεων επιπέδου GESE (Διαβαθμισμένο Εξεταστικό Κέντρο της Αγγλικής Γλώσσας) και αφετέρου ως Πάροχος Μαθημάτων επιπέδου Trinity SELTs (Εγκεκριμένες Εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας), προσφέροντας τα σχετικά Trinity GESE και ISE (Ολοκληρωμένη Δεξιότητα στην Αγγλική) μαθήματα προετοιμασίας. Το Trinity College [Κολλέγιο Τρίνιτι] του Λονδίνου είναι ένα διεθνές εξεταστικό κέντρο, που αναγνωρισμένα προσφέρει αναβαθμισμένα και αξιόπιστα ουσιαστικά προσόντα σε ένα ευρύ φάσμα επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Το Trinity παρέχει εξετάσεις επιπέδου SELTs σε ολόκληρη την Βρετανία, οι οποίες είναι έγκυρες για την υποβολή αιτήσεων τύπου UKVI για θεώρηση βίζας εισόδου, για άδεια παραμονής και για την ιθαγένεια.

UKBA Χορηγός Εμπιστοσύνης - UKBA Highly Trusted Sponsor

UKBAH Bloomsbury International είναι εγγεγραμμένη ως αξιόπιστος χορηγός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς επίσης έχει άδεια εγγραφής διεθνών σπουδαστών 4ης Βαθμίδας υπό το Points Based System.
Αριθμός Αδείας Χορηγού : 6VWX9HTW8 .

Pinterest
Brochure Download
Photo Gallery
Accommodation